Preiļu novada pašvaldības un tās iestāžu komandām pievienojas jauni speciālisti

16.05.2022.

Preiļu novada pašvaldībai, atbilstoši likumu normām, ar savu ikdienas darbu jānodrošina noteiktas funkcijas un uzdevumi, lai virzītu novadu uz attīstību dažādās jomās. Lai veiksmīgi realizētu ieceres un izpildītu saistošās funkcijas, svarīgi piesaistīt zinošus speciālistus un veidot spēcīgu komandu. Maija mēnesī vakantajās amatu vietās konkursu rezultātā piesaistīti vairāki jauni darbinieki.

Saunas pagasta pārvaldes vadītāja turpmāk būs Māra Pudnika.
Preiļu novada dome 28. aprīļa sēdē nobalsoja par Māras Pudnikas apstiprināšanu amatā. Līdz šim Māra bija pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja un aprīlī atklātā konkursā pieteica savu kandidatūru, lai arī turpmāk rūpētos par Saunas pagasta attīstību. Māras profesionālā izglītība, kā arī ilggadēja pieredze saistīta ar kultūru un mākslu. Viņa ieguvusi augstāko izglītību mākslas projektu vadībā un daudzus gadus vadījusi Aizkalnes tautas namu. Pirms administratīvās reformas bijusi arī Preiļu novada domes deputāte un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja. Māra jau paspējusi iepazīties ar Saunas pagasta cilvēkiem, redzējusi reālo situāciju un zina, kas ir svarīgākie risināmie jautājumi turpmākajam darbam.

Attīstības, investīciju un inženiertehnisko daļu vadīs Iveta Piziča.
16. maijā darba tiesiskās attiecības Preiļu novada pašvaldībā uzsāk Iveta Piziča. Pirms tam Iveta strādājusi Rēzeknes novada un Viļānu novada attīstības daļās. Viņa ir ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā, saņēmusi Vācijas ekonomikas un pārvaldes Akadēmijas sertifikātu projektu vadībā, šobrīd mācās arī Rīgas Tehniskajā universitātē. Iveta uzsver: “Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas pamatuzdevums ir nodrošināt pašvaldības stabilu izaugsmi, un būtisks priekšnoteikums ir zinoša, radoša un saliedēta komanda. Šobrīd piedzīvojam globālas un vietējas pārmaiņas – ģeopolitiskā situācija, klimata izmaiņas, energoresursu un izejvielu izmaksu pieaugums, reformas.  Svarīgi, grūtības un izaicinājumus izmantot kā virzītājspēku, iespēju augt un attīstīties. Novēlu mums visiem būt atvērtiem un elastīgiem, jo pasaule mainās un arvien aktuāls ir Raiņa teiciens, ka “pastāvēs, kas pārvērtīsies””.

Vecākā komercdarbības speciālista darbu pašvaldībā veiks Ingūna Bramane.
Ingūnas līdzšinējā darba pieredze saistīta ar finanšu jomu un projektu vadību. Viņa guvusi pieredzi darbā ar bankām, investoriem, ES struktūrfondiem, realizējot dažādus investīciju projektus, kā arī veiksmīgi darbojusies ar finanšu analizēšanu un komandas vadību. Ingūna ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinībās, studējusi arī tiesību zinības un regulāri papildina zināšanas dažādos kursos, kas noteikti ļaus ar jaunu skatījumu paraudzīties uz uzņēmējdarbības procesiem novadā un virzīt jomas attīstību.

Kultūras un tūrisma pārvaldes komandai pievienojas vairāki darbinieki:

Pelēču kultūras namu vadīs Diāna Laizāne.
Diānas saknes meklējamas Stabulnieku pagastā, kur viņa absolvējusi Dravnieku pamatskolu. Pēc pamatizglītības iegūšanas, viņas tālākais ceļš cieši saistījies ar mūziku un kultūru. Diāna ir dziedātāja, mūzikas pedagoģe un vokālo ansambļu vadītāja. Mācījusies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, vēlāk Daugavpils Universitātē, kur joprojām turpina maģistrantūras studijas. Diāna aktīvi darbojusies kā skatuves māksliniece un tagad savu pieredzi liks lietā, lai attīstītu Pelēču pagasta kultūras dzīvi.

Saunas tautas nama vadītāja amatam izraudzīts Agris Pastars.
Saunas TN vadītājs Agris Pastars ir aktīvs jaunietis, kurš pašlaik studē pedagoģiju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Par izaicinājumiem kultūras jomā Agris saka : “Runājot par kultūras attīstības vīziju, Saunas pagastu es redzu kā vietu, kas aizvien skaidrāk apzinās sevi kā unikālu Preiļu novada kultūras dzīves sastāvdaļu, kā vietu, kas spēj apburt ar savām tradīcijām, unikālajiem apskates objektiem un aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem!”

Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora pienākumus veic Maira Šuksta.
Šajā amatā Maira darbojas aptuveni mēnesi un pati atzīst, ka ir gandarīta par iespēju sevi attīstīt, pilnveidot un realizēt tūrisma jomā dzimtajā novadā. Maira ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbībā kā ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja, vēlāk studējusi ekotūrismu, kas bijis viens no labākajiem lēmumiem viņas pilnveidošanās ceļā. Līdzšinējā darba pieredze bijusi plaša un vērtīga.  Vairākus gadus Maira darbojusies kā klientu apkalpošanas speciālists dažādos uzņēmumos, kā arī strādājusi viesnīcu tīklā Grecotel Grieķijā, kas devis vērtīgu pieredzi tieši darbā ar klientiem. Tāpat Maira savus spēkus izmēģinājusi uzņēmējdarbībā un atzīst, ka, lai arī agrāk ir domājusi doties uz kādu lielāku pilsētu, kur iespēju būtu vairāk, veidojot ģimeni, sapratusi, ka Preiļi ir pievilcīga vieta ģimenēm un ka vēlas palikt šeit un ieguldīt savu darbu un laiku, lai sniegtu pienesumu tagad jau TAIC komandā.

Aglonas tūrisma informācijas centrā darbu uzsākusi Vita Vanaga.
Darbu Aglonā kā Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatore ir uzsākusi Vita Vanaga, kuras saknes meklējamas Aglonā. Viņa ieguvusi mākslas projektu vadītāja kvalifikāciju Daugavpils Universitātē, papildinājusi zināšanas mediju, komunikācijas un vizuālās reklāmas jomā. Līdz šim Vita strādāja par Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāju. Viņai ļoti rūp apkārtējā vide un Latgales ilgtspējīga attīstība, un šajā neilgajā laika posmā TAIC kolēģi novērtējuši Vitu kā iejūtīgu personu ar ļoti plašu interešu klāstu.

Sīļukalna kultūras nama vadītāja turpmāk būs Agnese Solozemniece.
Agnese dzimusi un augusi muzikālā ģimenē, kur visos svētkos un sanākšanās skanējusi mūzika, tādēļ likumsakarīgi, ka savu profesionālo izglītību viņa ieguvusi tieši mūzikas jomā. Agnesei vienmēr paticis organizēt dažādus pasākumus, veidot scenārijus un uzstāties, ko viņa dara jau 27 gadus, strādājot mūzikas skolā. Līdz šim Agnese vadījusi vairākus vokālos ansambļus Sīļukalna kultūras namā, bet brīdī, kad ilggadējā KN vadītāja pieņēma jaunus profesionālos izaicinājumus, arī Agnese nolēma uzsākt jaunu ceļu. Kā pati atzīst, amatiermākslas kolektīviem līdz šim vienmēr bijis liels atbalsts no KN vadības, tāpēc Agnese ir apņēmības pilna enerģiski strādāt, lai turpinātu pagastā iedibinātās labās tradīcijas, pulcējot skatītājus un klausītājus uz dažādām kultūras norisēm.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
un Kultūras un tūrisma pārvalde

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2022.