Preiļu pils pirmajā stāvā aktīvi norit atjaunošanas darbi

13.05.2022.

Preiļu novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” realizāciju, kura mērķis ir atjaunot Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils pirmo stāvu, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Projektā paredzēti pils pirmā stāva atjaunošanas darbi, kā arī ārējo inženiertīklu izbūve un pils pieslēgšana pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmai, kā arī elektropieslēguma un elektronisko sakaru tīklu pieslēguma izveide. Paredzēta pils fasādes krāsošana un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā grantētu celiņu un teritorijas apgaismojuma izbūve.

Preiļu novada pašvaldības būvinženieris Normunds Dudeničs informēja, ka šobrīd Preiļu pils pirmā stāva iekšdarbi jau paveikti par 30% – saudzīgi veikta iekšējo mūra sienu tīrīšana, saglabājot iepriekš atklātos vēsturiskos sienu dekorus, bojātā apmetuma noņemšana, izmantojot rokas instrumentus, sienu apstrāde ar līdzekli pret bioloģisko apaugumu. Bojātās iekšējo mūru sienas būvnieki atjaunojuši tās pārmūrējot. Paralēli tikusi veikta sienu apmetuma izveide atbilstoši vēsturiskai tehnoloģijai – izmantojot sijātu granti un veldzētu kaļķu mīklu. Ir izņemta liekā grunts visā pirmā stāva platībā, kā arī sagatavota blietēta pamatne un ieklāts grīdas siltinājuma slānis. Veikti bojāto būvkonstrukciju atjaunošanas darbi – pārsedžu atjaunošana un pirmā stāva pasijas nostiprināšana. Šobrīd notiek darbi pie atvērumu izbūves starpstāvu pārsegumos, kas paredzēti ventilācijas un kanalizācijas sistēmu starpstāvu šķērsojumiem.

“Pilnā sparā rit iekšējo inženiersistēmu izbūves darbi – tiek izbūvēta elektroinstalācija, apkures sistēma, ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī uzsākti darbi pie ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu izbūves. Tuvāko dienu laikā plānots uzsākt intensīvu ārējo inženiertīklu izbūves darbus. Ir pasūtīti vēsturiska dizaina radiatori, pēc kuru montāžas pirmajā stāvā tiks veikta grīdas pamatnes betonēšana. Darbu izpilde no kopējā apjoma šobrīd sastāda ap 15% , taču jāņem vērā, ka šis apjoms ir pret Līguma summu, nevērtējot darbietilpību. Darbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā līdz šī gada nogalei,” informē N. Dudeničs.

Veicot remontdarbus vēsturiskā ēkā, būvniekam ir jāpārvar dažādi izaicinājumi un nemitīgi jāmeklē risinājumi, kā ar ierobežotiem resursiem, tehniski veicot nepieciešamos būvdarbus, saglabāt objekta vēsturiskās liecības un maksimāli sasniegt arhitekta vīziju. Darba procesa virzības un rezultāta pamatā ir aktīva visu iesaistīto pušu komunikācija, uzskata SIA “Preiļu celtnieks” valdes loceklis un projektu vadītājs Egils Stikāns: “Šajā procesā ir iesaistīti ļoti daudzi cilvēki – par arhitektūru atbild viens inženieris, par elektrību cits, par apkures sistēmu vēl cits, par vājstrāvas sistēmu izbūvi vēl pavisam cits speciālists, katram ir savi plāni, tad nu mēs būvniecības procesā tiekamies un liekam to bildi kopā, lai tiktu sasniegts projekta mērķis. Mums kā būvniekam šis pils projekts ir ļoti tuvs, šai ēkai arī no būvniecības puses raugoties, ir interesanta vēsture. 1930. gadā, kad tika veikti pils pārbūve lauksaimniecības skolas vajadzībām, izdarītie būvniecības darbi nesakrita ar tā laika būvinženiera sastādīto plānu, jo līdzekļi tika izlietoti tur, kur tas bija vairāk nepieciešams. Arī mums ir līdzīgi, mēs primāri veicam tos darbus, kas ēkai ir visvairāk nepieciešami – pirmajā un otrajā posmā veicām konstrukciju stiprināšanu, logu rekonstrukciju,  tagad trešajā – inženiertīklu izbūvi. Veidojot ventilācijas, apkures, elektrības, vājstrāvas sistēmas izveidi ir jāievēro zināmi noteikumi. Uz papīra plānos viss izskatās labi, bet dzīvē daudz kas nesakrīt, tādēļ regulāri ir nepieciešams projektā veikt izmaiņas.”

Pils pirmā stāva kreisajā spārnā tiks veidota 5 D ekspozīciju zāle, kur caur dažādām sensorām iekārtām, zāles apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Preiļu novada amatnieku stāstiem. Šī aktivitāte tiks īstenota pārrobežu projekta ietvaros. Savukārt, pils labais spārns pēc darbu pabeigšanas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam restorāna izveidei. Projektā ir paredzēts, ka restorāns kalpos gan kā ēdināšanas iestāde, gan arī vienlaikus sniegs gastrotūrisma pakalpojumus – rīkos tematiskas ēdienu gatavošanas meistardarbnīcas, Latvijas šefpavāru meistarklases, dažādu vēstures laika posmu ēdiena gatavošanas darbnīcas u.c. Restorāna zonas tālāka ierīkošana paliek īrnieka ziņā, jo katram komersantam ir savs redzējums gan par apdares materiālu izmantošanu, gan virtuves iekārtu izvietojumu un citiem telpas iekārtošanas jautājumiem.

“Veicot pils renovācijas darbus, nevaram to atjaunot tādu, kāda tā bijusi senāk, jo liecību un fotogrāfiju ir palicis maz. Šeit ir svarīgi uzticēties galvenajam arhitektam un censties viņa ideju izpildīt praktiski, dažreiz tas nav iespējams tehniski un tad ir jāmeklē kompromisi. Mums ir paveicies, ka varam strādāt ar labākajiem sava aroda profesionāļiem – arhitekte Marinu Mihailovu un arhitektu Arturu Lapiņu (“Arhitektoniskā izpētes grupa” SIA) par būvniecības darbu procesu stāsta Egils Stikāns.

Projekta  Nr. 3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” kopējais finansējums ir 949 723,12 euro, no tiem attiecināmie izdevumi 868 712,89 euro, ERAF finansējums 300 000,00 euro, valsts budžeta dotācija 15 882,35 euro, pašvaldības finansējums 456 553,75 euro, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 euro.

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2022.