Aizvadīts XVII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”

12.05.2022.

Š. g. 11. maijā Aglonas bazilikas Baltajā zālē jau 17. reizi notika Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”. Šogad konkursā dalību ņēma 43  audzēkņi no 11 Latvijas mūzikas skolām.

Konkursa mērķis ir pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un skatuves kultūru, kā arī popularizēt akadēmiskās dziedāšanas vērtības, sekmēt latgaliešu un garīgās mūzikas kultūru tradīciju saglabāšanu. Nolikums paredzēja, ka audzēkņiem jāizpilda savai vecuma grupai noteikta obligātā Dievmātei veltītā dziesma un brīvas izvēles Latgales novada tautas dziesma bez pavadījuma. Jauno vokālistu veikumu šajā gadā vērtēja: Ieva Lazdāne (ilggadēja Aglonas bazilikas Kora skolas direktore, konkursa “Dziedu Dievmātei”  aizsācēja), Aira Birziņa (diriģente, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesore), Andžella Goba (Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas asociētā profesore).

Konkursa “Dziedu Dievmātei 2022” konkursa rezultāti:

 • A1 grupa:
  1.vieta Elizabetei Mozumačai (skolotāja Maruta Veļičko, Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola)
  1.vieta Agnesei Dzalbei (skolotāja Baiba Klepere, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola)
  2.vieta Justīnei Plotei (skolotāja Baiba Klepere, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola)
  2.vieta Karolīnai Teilānei (skolotāja Aija Razumovska, Ludzas Mūzikas pamatskola)
  3.vieta Viktorijai Kozlovskai (skolotāja Lolita Greitāne, Balvu Mūzikas skola)
  3.vieta Ramonai Priskurelai (skolotāja Aija Razumovska, Ludzas Mūzikas pamatskola)
  Atzinība Alisei Apinei (skolotāja Ilze Grēvele–Skaraine, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola)
  Atzinība Esterei Krivtežai (skolotāja Guntra Kuzmina–Jukna, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola)
  Atzinība Samantai Vēverei (skolotāja Danuta Kārkliniece, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola)
  Atzinība Kristai Vidžei (skolotāja Anita Cinkmane, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola)
  Atzinība Marijai Terēzei Šmitei (skolotāja Evita Konuša, Ogres Mūzikas un mākslas skola).
 • A2 grupa:
  1.vieta Mārcim Poševam (skolotāja Linda Vītola, Balvu Mūzikas skola)
  2.vieta Kirilam Brigam (skolotāja Danuta Kārkliniece, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola)
  3.vieta Intaram Andersonam (skolotāja Evita Konuša, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola)
  3.vieta Markusam Slavinskim (skolotāja Ilze Grēvele–Skaraine, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola)
  Atzinība Ritvaram Kalvānam (skolotāja Iveta Soldāne, Aglonas bazilikas Kora skola).
 • B1 grupa:
  1.vieta Sintijai Indrikovai (skolotāja Iveta Soldāne, Aglonas bazilikas Kora skola)
  1.vieta Patrīcijai Ķirsonei (skolotāja Linda Vītola, Balvu Mūzikas skola)
  1.vieta Keitijai Patrīcijai Kokinai (skolotāja Ilze Valaine, Preiļu Mūzikas un mākslas skola)
  2.vieta Amandai Jankovskai (skolotāja Baiba Klepere, Lielvārde Mūzikas un mākslas skola)
  3.vieta Ērikai Indrikai (skolotāja Linda Vītola, Balvu Mūzikas skola)
  3.vieta Sanijai Kupčai (skolotāja Linda Vītola, Balvu Mūzikas skola)
  3.vieta Juranai Sendrjūtei (skolotāja Edīte Rucina, Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola)
  Atzinība Rasai Baltkalnei (skolotāja Baiba Klepere, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola).
 • B2 grupa:
  1.vieta Viktoram Gallo (skolotāja Edīte Rucina, Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola)
  2.vieta Gustavam Briškam (skolotāja Ilze Valaine, Preiļu Mūzikas un mākslas skola)
  3.vieta Ervīnam Ratinskim (skolotāja Guntra Kuzmina–Jukna, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola).
 • C1 grupa:
  1.vieta Annijai Leikumai (skolotāja Iveta Soldāne, Aglonas bazilikas Kora skola)
  2.vieta Evelīnai Placinskai (skolotāja Iveta Soldāne, Aglonas bazilikas Kora skola)
  2.vieta Angelīnai Krivošejevai (skolotāja Linda Vītola, Balvu Mūzikas skola)
  3.vieta Martai Romanjoli (skolotāja Andra Fenhane, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola)
  3.vieta Agnetai Elīzai Auziņai (skolotāja Andra Fenhane, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola)
  Atzinība Viktorijai Dronovai (skolotāja Ilze Valaine, Preiļu Mūzikas un mākslas skola).
 • C2 grupa: 3.vieta Raineram Bukšam (skolotāja Linda Vītola, Balvu Mūzikas skola).
 • Lielās balvas ieguvēja (ar visaugstāko punktu skaitu) Elizabete Mozumača.

Atskatoties uz emocijām pilno dienu, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore Juta Kondavniece atzīmē: “Maija mēnesī, kad visi ticīgie velta savas lūgšanas Dievmātei, esam priecīgi uzņemt pie sevis ciemos jaunos vokālistus no visas Latvijas un kopīgi veltīt savas dziesmas – lūgšanas mūsu Aglonas Dievmātei. Pirmais Aglonas bazilikas Kora skolas un Preiļu rajona padomes organizētais Jauno vokālistu konkurss notika 2001. gada maijā Aglonas bazilikas Baltajā zālē. Nu jau esam tikuši līdz 17. konkursam. Mēs, Aglonas bazilikas Kora skola, esam lepni, ka mums ir iespēja rīkot šo konkursu! Paldies dalībniekiem, viņu skolotājiem, koncertmeistariem par profesionālo sniegumu! Paldies visiem, kuri iesaistījās šī konkursa tapšanā!”

Konkursu rīkoja Aglonas bazilikas Kora skola, sadarbībā ar Aglonas baziliku, Preiļu novada pašvaldību un Aglonas pagasta pārvaldi u.c. “Lielo balvu” nodrošināja Andrejs Aglonietis.

Informāciju sagatavoja
Aglonas bazilikas Kora skola un
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Konkursa atklāšanā visus klātesošos sveica Aglonas bazilikas Kora skolas direktore Juta Kondavniece.
Jauno vokālistu veikumu šajā gadā vērtēja: Ieva Lazdāne (ilggadēja Aglonas bazilikas Kora skolas direktore, konkursa “Dziedu Dievmātei” aizsācēja), Aira Birziņa (diriģente, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesore), Andžella Goba (Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas asociētā profesore).
Konkursa norisi vadīja Aglonas kultūras nama vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne.

Preiļu mūzikas un mākslas skolas pārstāvji.
Daļa no Aglonas bazilikas Kora skolas pārstāvētās komandas.
Pēdējās izmaiņas: 12.05.2022.