Ģimenisko vērtību veicināšana Aizkalnes un Pelēču pagastos

11.05.2022.

Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “Ģimenisko vērtību veicināšana Aizkalnes un Pelēču pagastos” Sabiedrības Integrācijas fonda un  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt ģimeņu saites, godināt ģimeni kā vērtību, sekmēt pozitīvu attieksmi pret ģimeni, lai veicinātu ģimeniskas vides un vērtību nostiprināšanu Aizkalnes un Pelēču pagastos. Projekta sadarbības partneris ir biedrība “Nīdermuižas draudze” Projekts tiks īstenots abos pagastos. Projekta ietvaros tiks organizēti trīs pasākumi bērniem, viens pasākums ģimenēm un viens pasākums ģimenisku vērtību godināšanai.

Radošo aktivitāšu diena bērniem ”Nāc uz manām trepēm spēlēties”, kura notiks šī gada 14. maijā,  ietvers sevī vairākas radošās  darbnīcas jeb pieturas, kurās notiks nodarbības – akmeņu apgleznošana,  sapņu ķērāju darināšana, keramikas darbnīca, dabas vides estētikas nodarbība un citas aktivitātes.

Jūnijā Pelēču pagastā  tiks organizētas fotoorientēšanās sacensības “Dārgumu lāde” divu pagastu bērniem un pusaudžiem, kur atraktīvā veidā tiks izzinātas un fotogrāfijās atpazītas pagasta ievērojamākās vietas.

Jūlijā seno amatu prasmju dienā “Daram kopā” tiks celtas saulītē sen aizmirstas nodarbes un stiprināta paaudžu saikne. Bērniem tiks rādīta aitu cirpšana ar dzirklēm un vilnas pārstrāde, zāles pļaušana ar izkaptīm, kopā ar mammām un vecmammām ēdienu gatavošana pēc sentēvu metodēm. Būs konkurss jaunajiem lauksaimniekiem un daudz kas cits. Pasākums notiks Aizkalnē un tajā piedalīsies ģimenes ar bērniem.

Pasākums ar suņiem “Satiec savu draugu”  jūlija beigās un augusts sākumā Pelēčos būs organizēts divās nodarbībās un tā mērķa grupa ir Pelēču un Aizkalnes pagastu pirmskolas vecuma bērni,  tai skaitā  bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vecāki. Lielāka vērība tiks pievērsta bērniem ar īpašām vajadzībām, lai iepazīstinātu šīs grupas bērnus un viņu vecākus ar kanisterapijas iespējām veselības uzlabošanā.

Augustā notiks pasākums “Stipro ģimeņu godināšana kāzu jubilejās”. Tiks aicināti pāri, kuriem ir apaļas vai pusapaļas kopdzīves jubilejas, sākot no 25. laulībā nodzīvotiem gadiem un  kuri dzīvo  vai uztur saikni ar Aizkalnes un Pelēču pagastiem. Būs ģimeņu godināšana un koncerts.

Projekta rezultātā bērni un pusaudži no diviem pagastiem būs savstarpēji sapazinušies, pavadījuši kopā brīvo laiku, apguvuši jaunas prasmes, stiprinājuši piederību vietai un kopienai, kopīgi darbojušies ar vecākiem un vecvecākiem, nostiprinot paaudžu saiknes. Godinot pagastu stiprās ģimenes, tiks sekmēta sabiedrības pozitīvā attieksme pret ģimenes vērtībām.

 

Projekta vadītāja Janīna Beča

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2022.