Eiropas paku izdale trūcīgajām un maznodrošinātajām personām maijā

09.05.2022.

 

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” informē, ka Eiropas pakas trūcīgās un maznodrošinātās personas maijā varēs saņemt:

Prīkuļos (pie pagasta pārvaldes) – 13.05.2022. no 9.00 līdz 10.00;
Pelēčos (pie pagasta pārvaldes) – 13.05.2022. no 13.00 līdz 14.00;
Aizkalnē (pie pagasta pārvaldes). – 13.05.2022. no 14.30 līdz 15.30;
Preiļos (Daugavpils iela 2A) – katru ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz 18.00.

Pieejami arī skolas piederumu komplekti (5-16 gadi) un mazuļu komplekti.

Par paku saņemšanu citos Preiļu novada pagastos, aicinām sazināties ar atbildīgo organizāciju, kontaktinformācija ŠEIT.

Ņemot vērā būtisko Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu pieprasījuma pieaugumu un pamatojoties uz MK noteikumi Nr.727 par izmaiņām izsniedzamo komplektu skaitam mēnesī, lai nodrošinātu atbalsta komplektu pieejamību pēc iespējas visiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta komplektu izdalē ar 2022.gada maiju tiek noteikts atbalsta komplektu skaita izdales ierobežojums vienā mēnesī. Nemainot kopējo izsniedzamo komplektu skaitu izziņas periodā, mēnesī katrai izziņā norādītajai personai tiek nodrošināts:
– viens pārtikas preču komplekts,
– viens higiēnas preču komplekts,
– viens bērnu pārtikas preču komplekts atbilstoši bērna vecumam,
– viens bērnu higiēnas preču komplekts atbilstoši bērna vecumam.

Lai saņemtu pārējos izziņas periodā mājsaimniecībai pienākošos atbalsta komplektus, uz izdales vietu jāierodas vēl citā mēnesī/-šos. Kopējais izziņas periodā izsniedzamo komplektu skaits paliek nemainīgs. Izņēmums – klienti, kuriem izziņas derīguma termiņš beidzas līdz 31.05.2022. un kuri šajā laikā nav saņēmuši visus komplektus, šā gada maijā var saņemt komplektus par izziņas periodu.

 

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””

Pēdējās izmaiņas: 09.05.2022.