Projekta SOLIDART starpvalstu tikšanās Doloresā (Spānijā) “Klimata pārmaiņu pārvarēšana caur solidaritāti”

05.05.2022.

 

 

 

 

 

 

 

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā kopumā piedalās partneri no 8 valstīm – Preiļu novada pašvaldība (Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”), Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

No 2022. gada 5. līdz 8. aprīlim norisinājās projekta trešais pasākums – starpvalstu tikšanās Dororesas pilsētā Alikantes reģionā Spānijā, tēma “Klimata pārmaiņu pārvarēšana caur solidaritāti” (“Facing climatic challenges by solidarity”). Preiļu novadu šajā tikšanās reizē pārstāvēja 4 dalībnieku komanda: Santa Ancāne-Novikova, Preiļu novada Jauniešu centra “ČETRI” vadītāja, Sintija Ančeva Riebiņu Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītāja, Ineta Valaine Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītājas p.i. un Imelda Vutnāne-Kojāne projektu vadītāja.

 

Projekta dalībnieki Hondo dabas parka Informācijas centrā

Šī bija 3. projekta aktivitāte un visiem par prieku tā beidzot notika klātienē. Iepriekšējās divas projekta aktivitātes Slovēnijā un Polijā saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem norisinājās ZOOM platformā tiešsaistē. Šajā tikšanās reizē klātienē uzsvars tika likts uz klimata pārmaiņām, to izraisītajām krīzēm un risinājumiem to pārvarēšanai. Doloresas pašvaldība dalījās pieredzē par postošajiem plūdiem DANA 2019 , kurus viņi pieredzēja 2019. gadā. Doloresas pārstāvji dalījās pieredzē kā caur brīvprātīgo solidaritāti un cilvēku kopības izjūtu šī krīze viņu pašvaldībā tika pārvarēta, kā arī atrasti un realizēti vairāki risinājumi pašvaldībā, lai šādi postoši plūdi vairs pilsētā un reģionā neatkārtotos.

Projekta aktivitātes Doloresā bija daudz un dažādas. Tika apmeklēta Doloresas pašvaldības ēka (Salon de Plenos), kultūras centrs (Casa de la Cultura), muzejs un jauniešu centrs. Katra valsts delegācija prezentēja savu organizāciju, pašvaldību un pieredzi dažādu krīžu pārvarēšanā savā valstī, iesaistot jauniešus un citus brīvprātīgos. Doloresas pārstāvji plaši stāstīja par postošajiem plūdiem, varēja aplūkot izstādi ar dažādiem šīs krīzes foto kadriem un cilvēku solidaritāti plūdu laikā. Aktivitātes turpinājās ar ekskursiju pa Doloresas ielām, kopā ar Doloresas muzeja gidiem, izstaigājot plūdu traģiskākās vietas.

Otrajā vizītes dienā dalībnieki kopā ar vietējiem jauniešiem devās 20 km garā velobraucienā uz brīnišķīgo Hondo dabas parku (Parque del Hondo), kurā bija iespēja detalizēti uzzināt gan par šī reģiona lauksaimniecību (tieši artišoku audzēšanu), gan par reģiona bagāto floru un faunu, gan dažādu putnu sugu aizsardzību un dabas saudzēšanu.

Projekta aktivitāšu turpinājumā norisinājās seminārs brīvā dabā 5 darba grupās, kurās tika apspriestas klimata pārmaiņu problēmas un to iespējamie risinājumi. Darba grupu noslēgumā norisinājās mākslas konkurss dalībniekiem “Kāda būs Doloresa 2030?”, īpašu uzmanību pievēršot vides jautājumiem pilsētā.

Doloresas pašvaldībā projekta aktivitātēs kopumā piedalījās 74 dalībnieki. Turpmāk projekta ietvaros tiek plānotas vēl četras starpvalstu tikšanās 2022. gadā:  jūnijā Grieķijā, jūlijā Portugālē, septembrī Francijā, oktobrī Bulgārijā un decembrī Latvijā. Projekta noslēgums paredzēts 2023. gada martā.

Līdz šim programma “Eiropa pilsoņiem” ir devusi iespēju sadarboties dažādu valstu institūcijām, tai skaitā pašvaldībām, biedrībām u.c. Arī Preiļu novada Attīstības daļas speciālisti no 2018. gada iesaistījās starptautiskās sadarbības un jaunu projektu ideju izstrādē. No 2021. gada ir jauna ES programma “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (Citizens, Equality, Rights and Values/ CERV 2021-2027) kopumā 1,44 miljardu EUR apjomā. Programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt, veicināt tiesības un vērtības, īpaši atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un personas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību vienlīdzīgai un iekļaujošai sabiedrībai.

 

Projekta SOLIDART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

 

Projekta dalībnieki no 8 valstīm Mākslas konkursa noslēgumā
Preiļu komanda Doloresas Jauniešu centrā

 

Preiļu komanda Mākslas konkursa procesā
Preiļu komanda pie Doloresas pašvaldības ēkas pirms velo izbrauciena uz Hondo dabas parku

 

Pēdējās izmaiņas: 05.05.2022.