Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa informē par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

03.05.2022.

Saistībā ar Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/ 14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas” spēkā stāšanos, pašvaldības nodevas likmes par oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā:

Dzimšanas, miršanas, laulības reģistra ieraksta apliecināta kopija5,00
Izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva5,00
Izziņa “dzimtas koka “veidošanai (par vienu arhīva vienību)5,00
Arhīva izziņa (t.sk. izziņa par reģistra neesamību arhīvā)3,00
Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai2,00
Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai7,00

 

No pašvaldības nodevas samaksas atbrīvo:

  • Preiļu novada pašvaldības iestādes;
  • trūcīgas un maznodrošinātas personas;
  • 1. grupas invalīdus;
  • politiski represētās personas.

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis par laulību reģistrāciju saskaņā ar 28.04.2022. domes sēdes protokolu:

Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās, ja viens no laulātajiem ir Preiļu novada iedzīvotājs0,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās, ja laulātie nav Preiļu novada iedzīvotāji10,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu brīvdienās un svētku dienās20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu Kultūras centra lielajā zālē (bez noformējuma)30,00
Laulības svinīga reģistrācija pagastos pašvaldībai piederošās iekštelpās (bez noformējuma)20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu parka teritorijā (bez noformējuma)20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada teritorijā ārpus telpām (bez noformējuma)20,00
Papildus maksa par laulības reģistrāciju ārpus nodaļas telpām brīvdienās un svētku dienās20,00
Papildus maksa par Laulības svinīgās reģistrācijas nodrošināšanu ar mūzikas ierakstu pavadījumu  ārpus nodaļas telpām10,00

No maksas par Laulības svinīgu reģistrāciju Preiļu novada dzimtsarakstu  nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās tiek atbrīvotas (uzrādot attiecīgu statusa apliecinošu dokumentu) personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Pakalpojumu cenrādis stājas spēkā ar 01.05.2022.

Pēdējās izmaiņas: 05.05.2022.