SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas (transportlīdzekļu) atsavināšanas izsoli

26.04.2022.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” rīko kustamās mantas (transportlīdzekļu) atsavināšanas izsoli. Izsoles objekti:

Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura zīmi T3884LC, izlaiduma gads 1989, motora jauda 60 ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  1540.00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura zīmi T3886LC, izlaiduma gads 1990, motora jauda 60 ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  1540.00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Kravas automašīna ZIL 431412, ar valsts reģistrācijas numura zīmi BZ5039, izlaiduma gads 1989. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  742.00 (septiņi simti četrdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Kravas automašīna ZIL 431412, ar valsts reģistrācijas numura zīmi CZ5841, izlaiduma gads 1989. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  2816.00 (divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Kravas automašīna ZIL 45021, ar valsts reģistrācijas numura zīmi BZ1578, izlaiduma gads 1987. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  1880.00 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Kravas automašīna ZIL 130, ar valsts reģistrācijas numura zīmi PO1268, izlaiduma gads 1979. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  2323.00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Kravas automašīna ZIL 130, ar valsts reģistrācijas numura zīmi BH8093, izlaiduma gads 1982. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  1670.00 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Kravas automašīna Mercedes Benz 2426, ar valsts reģistrācijas numura zīmi HB9356, izlaiduma gads 1991. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu kravas automašīnas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  3781.00 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Mikroautobuss Opel Movano, ar valsts reģistrācijas numura zīmi JS2058, izlaiduma gads 2003. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu transportlīdzekļa novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  380.00 (trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Vieglā automašīna VW Passat Variant, ar valsts reģistrācijas numura zīmi JJ5199, izlaiduma gads 1992. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu transportlīdzekļa novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  203.00 (divi simti trīs euro un 00 centi) bez PVN 21%;

Pārvietojamais metināšanas ģenerators, iekārtas modelis ADB-3122U1, izlaiduma gads 1989. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  208.26 (divi simti astoņi euro un 26 centi) bez PVN 21%;

Ceļa tīrītājs ar dīzeļdzinēju Ravo, iekārtas modelis 5000 COMPACT, izlaiduma gads 1990. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  826.44 (astoņi simti divdesmit seši euro un 44 centi) bez PVN 21%;

Ceļa veltnis ar dīzeļdzinēju Compacteur, iekārtas modelis Sonacom Da30, izlaiduma gads 2002. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  661.16 (seši simti sešdesmit viens euro un 16 centi) bez PVN 21%;

Pārvietojamais kompresors ar benzīndzinēju ZIF, iekārtas modelis 55 VM, izlaiduma gads 1991. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR  485.95 (četri simti astoņdesmit pieci euro un 95 centi) bez PVN 21%.

Transportlīdzekļi un iekārtas ir apskatāmi un detalizēta informācija par katra transportlīdzekļa un iekārtas tehnisko stāvokli ir pieejama darba dienās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darba laikā adresē Rīgas iela 4, Preiļi, apskates laiku vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar uzņēmuma Transporta daļas vadītāju Edmundu Ķiršu, tālr. 26404165. Apskatē un izsolē var piedalīties personas ar sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai testēšanas rezultātu.

Pieteikumu dalībai izsolē un atsavināšanas izsoles noteikumos noteiktos dokumentus un maksājumu apliecinājumus jāiesniedz līdz 2022. gada 11. maija plkst. 12.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” lietvedei Liepu ielā 2, Preiļos (2. stāvā), tālr. 22047474.

Izsole notiks 2022. gada 12. maijā plkst. 10.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” telpās Rīgas ielā 4, Preiļos (telpa tiks precizēta). Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50.00 EUR.

Izsoles noteikumi (PDF)

Pieteikums dalībai izsolē (DOC)

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Iepirkumu speciāliste
Inese Kursīte

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2022.