Bibliotēku nedēļas notikumi Preiļu novada bibliotēkās

16.04.2022.

2022. gada Bibliotēku nedēļas tēma: “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”.

Bibliotēku veiktajām aktivitātēm 2022. gada Bibliotēku nedēļā var būt dažāds tematiskais ietvars, taču galvenais Bibliotēku nedēļas mērķis ir parādīt bibliotēku spēku – to, cik ļoti bibliotēkas ir nozīmīgas kopienai, sabiedrībai, valstij, kā tās iesaistās mūžizglītības procesos, cik pārliecinoši īsteno savas aktivitātes un iedvesmo attīstībai ne tikai vietējo kopienu, bet arī kolēģus citos novados un reģionos.

Preiļu novada bibliotēku kontaktinformācija pieejama: https://ieej.lv/novadabibliotekas

Tāpat dažādi pasākumi notiek arī Preiļu novada bibliotēkās.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu Galvenā bibliotēka
www.preilubiblioteka.lv
preilu.biblioteka@preili.lv
29991263

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2022.