Salas pamatskola piedalās Erasmus+ projektā, audzēkņi nesen atgriezušies no projekta noslēguma pasākuma Islandē

13.04.2022.

Salas pamatskola no 2019. gada septembra piedalās Engaging Rural Youth (ENGAGE) Erasmus+ projektā, kuru plānots īstenot līdz 2022. gada vasarai.

ENGAGE projekta “Lauku jaunatnes iesaistīšana” mērķis ir atbalstīt jauniešus lauku kopienās četrās Eiropas valstīs – Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā – aktīvi iesaistīties dažādu ar lauku attīstību saistītu darbību īstenošanā un piedalīties turpmāko lēmumu pieņemšanā savās kopienās.

2020. un 2021. gada laikā tika noorganizētas vairākas skolēnu tiešsaistes konferences, kuru laikā visu četru valstu skolēni prezentēja sevi, savu skolu, dzimto pilsētu un valsti pārējiem projektā iesaistīto skolu skolēniem.

ENGAGE projekta ietvaros ir izstrādāts 4 nedēļu mācību kurss, kas 2022. gada februāra un marta laikā tika izmēģināts ENGAGE projektā iesaistītajās valstīs Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā.

ENGAGE projektu mācību kursa laikā dalībnieki pārrunāja tēmas, kas saistītas ar lauku attīstību un lauku kopienu atdzīvināšanu un ilgtspēju. Skolēni gan individuāli, gan grupās strādāja pie savu ideju izstrādes, lai atbalstītu lauku attīstību un stiprinātu savas kopienas. Mācību kursa beigās šīs idejas tika prezentētas vietējās kopienas ieinteresētajām pusēm, pašvaldības pārstāvjiem, vietējām organizācijām.

Liels prieks, ka mūsu skolēnu domas un idejas bija ne tikai uzklausītas, bet arī sadzirdētas. Pašlaik vietējās Smelteru kopienas biedrība “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš” raksta jaunu projektu, lai palīdzētu īstenot vienu no jauniešu izteiktajām idejām par jauniešu istabiņas paplašināšanu un uzlabošanu. Ja projekts tiks apstiprināts, tad jau vasarā šī ideja tiks realizētā, kas apliecinās to, ka arī jauniešiem ir iespējas darīt labas lietas savas kopienas attīstībā.

Kā noslēgums šim projektam bija brauciens uz Islandi. Aprīļa sākumā seši skolēni un divi skolotāji no Salas pamatskolas devās uz Islandi pie sadarbības skolas Nesskóli pilsētā Neskaupstaður, kurā satikās visi ENGAGE projektā iesaistīto skolu skolēni no Islandes, Zviedrijas, Somijas un Latvijas.

Nedēļu garais piedzīvojums bija pilns ar neaprakstāmām dabas ainavām, ar dažādām radošajām nodarbībām, sadraudzības vakariem, ekskursijām un kopā pavadīšanas brīžiem. Galvenajā noslēguma konferencē katrai valstij vajadzēja dalīties savā projekta realizēšanas pieredzē un pārstāvēt savu valsti, prezentējot tās nacionālos ēdienus, stāstīt un atbildēt uz neskaitāmajiem jautājumiem par savu zemi Latviju. Kā arī, pateicoties tam, ka Salas pamatskolas skolēni visi ir arī folkloras kopas “Dzeipureņš” dalībnieki, tad tika izdejotas arī latviešu tautas rotaļas un dejas. Zviedri, somi un islandieši ar lielu interesi un entuziasmu leca līdzi mūsu tautas deju soļiem, kurus pacietīgi viņiem mācīja Salas skolas jaunieši.

Lai arī vecuma ziņā Salas skolas skolēni bija visjaunākie, tas netraucēja godam pārstāvēt Latviju un iepazīstināt pārējās valstis ar mūsu kultūru, tradīcijām, dabu un ar lepnumu stāstīt par savu skolu.

Paldies Friends of rural development Islandē, paldies mūsu sadarbības lauku kopienu skolai Nesskóli Islandē par sirsnīgo uzņemšanu, paldies Anttolan yhtenäiskoulu un Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Somijā, Montenova Montessoriskola Zviedrijā un, protams, mūsu Salas pamatskolas skolēniem Amēlijai, Melānijai, Anetei, Jānim, Reinim un Marekam par uzdrīkstēšanos, drosmi un atsaucību.

 

Irita Vaivode, Salas pamatskolas skolotāja
Kristīne Ķiuka, Salas pamatskolas ENGAGE projekta pārstāve 

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2022.