Nodots ekspluatācijā objekts “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, divu moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā”

06.04.2022.

2022. gada 18. februārī ar atliktajiem darbiem (teritorijas labiekārtošanas darbi) tika nodots ekspluatācijā objekts “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, divu moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā”. Atliktos darbus plānots pabeigt 2022. gada jūnijā. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 gadi jeb 60 mēneši. Objektu tiek plānots publiskas izsoles rezultātā iznomāt komersantam.

Objekts tika izbūvēts projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” ietvaros.

Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai.

Projekta ietvaros tiek revitalizētas divas teritorijas un izbūvētas industriālās zonas Preiļu novadā. Projektā plānotās aktivitātes:

  1. Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju. Teritorija atrodas pie izbūvētās Rietumu ielas Preiļos. Būvdarbus plānots atsākt šogad.
  2. Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā. Aktivitāte nodrošinās iespēju Preiļos radīt jaunu ražošanas uzņēmumu.

Pašvaldības attīstības programmā ir noteikti prioritārie publiskās infrastruktūras investīciju projekti, kas veicinātu pilsētvides un lauku teritoriju revitalizāciju un atbalstītu labiekārtošanas darbus degradētajās teritorijās – vietās, kas līdzšinējā laikā netiek izmantotas, bet tiek plānotas apbūvēt un izmantot uzņēmējdarbības aktivitātēm, lai risinātu nodarbinātības problēmu novados. Kā arī ir pietiekoši liela interese no investoriem, kuri vēlētos novadu teritorijās ieguldīt investīcijas un attīstīt vai paplašināt uzņēmējdarbību, bet pašvaldībām nav atbilstošas infrastruktūras, kas liedz piesaistīt potenciālos komersantus. Projekta aktivitātes risinās uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras nodrošināšanu un degradēto teritoriju revitalizāciju novadā.

Projekta vadītāja Sanita Meļko

 

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2022.