Turpinās Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve

02.02.2022.

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā turpinās 2021. gada rudenī uzsāktie būvdarbi, kuru mērķis ir celt ēkas energoefektivitāti un uzlabot vizuālo izskatu. Skolas vecās ķieģeļu ārsienas pēc atjaunošanas darbiem ieguvušas mūsdienīgu izskatu, ēkai uzstādīti jauni, siltumnoturīgi logi un ārdurvis. Pēc šiem būvdarbiem, skola ir  ieguvusi energoefektīvu fasādi un jaunu vizuālu veidolu. Veikti arī ēkas siltummezgla modernizācijas darbi.

 “Jaunās apkures sistēmas siltummaiņas automātiskā regulēšanas sistēma pievienota kopējam automātiskās vadības blokam, kas pielāgota ēkā izbūvētajai apkures sistēmai. Ēkas siltumapgādi nodrošinās trīs šobrīd pilnībā izbūvētas apkures sistēmas (radiatoru apkures sistēma, infrasarkano apsildes paneļu sistēma, ventilācijas sistēma kaloriferu siltumapgādes sistēma) un grīdas apkures sistēma, pie kuras šobrīd norit aktīvi būvdarbi. Primārais ēkas siltumenerģijas avots  ir siltumsūknis, kas arī ir viena no komplicētākajām tehnoloģijām objekta atjaunošanā. Lai grīdas apkures sistēma strādātu  efektīvi, būtiska nozīme ir siltumsūkņa tehnoloģijas kvalitatīva izbūve,” par padarītajiem darbiem objektā stāsta projekta vadītāja Imelda Vutnāne-Kojāne.

Projekta “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, Preiļos” iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts  būvdarbu līgums  ar būvuzņēmēju SIA “Latgalija”  par kopējo summu (1 335755.31  euro bez PVN), būvuzraudzības līgums ar SIA “Marčuks” un autoruzraudzības līgumi ar SIA “HVAC Design”, SIA “Energokons”, SIA “Ceturtais stils”. Projekta ietvaros plānots īstenot: fasādes un jumta siltināšanu; cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšanu; logu un ārdurvju nomaiņu, pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju; ēkas gaismas ķermeņu modernizāciju; zibens aizsardzības izbūvi; lietus kanalizācijas izbūvi; labiekārtošanas darbus.

Projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/012 mērķis ir – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļos, Aglonas ielā 24, iegūt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un saražot papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanai. Kā arī uzlabot pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

Kopējās projekta izmaksas  1 805 400.95 euro, 675 000.00 euro ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija 35 735.29 euro, pašvaldības finansējums  1 094 665.66 euro.

Projekta uzsākšanas laiks ir 2021. gada 3. jūnijs un projekta pabeigšanas laiks ir 2022. gada septembris.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2022.