Latgales NVO var pieteikties projektu konkursā un saņemt finansējumu cilvēktiesību jomā

22.03.2022.

No 2022. gada 22. marta līdz 7. jūnijam plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā cilvēktiesību stiprināšanai Latvijā.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu cilvēktiesību aktivitātēm Latvijā, un katram projektam jāveicina pozitīvas ilgtermiņa pārmaiņas attiecībā uz vismaz vienu no šiem rezultātiem:

 • ir palielinājies cilvēktiesības atbalstošo iedzīvotāju skaits Latvijā;
 • vismaz 600 diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuru Latvijā saņem pilsoniskās sabiedrības organizāciju nodrošinātos pakalpojumus;
 • ir samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

Projektos var tikt iekļautas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām (kampaņas, izglītojošas nodarbības, starpkultūru dialoga aktivitātes u.c.) un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas (interešu pārstāvība, pakalpojumi diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, pētījumi u.c.). Tāpat projektā ir iekļaujamas aktivitātes organizācijas kapacitātes stiprināšanai, ja tās nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai.

Konkursa kopējā summa ir 374 431 eiro, un viena projekta finansējums ir 40 000 – 105 000 eiro (AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta). Projekti jāīsteno laika periodā no 01.09.2022. līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 18-20 mēneši.

Katrs pretendents var iesniegt un īstenot neierobežotu skaitu projektu, taču viena organizācija no AIF visā fonda darbības periodā līdz 2024. gadam nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Projektu pieteikums jāiesniedz tikai AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv, un tas jāaizpilda latviešu valodā.

Organizācijas, kas vēlas projektu īstenot sadarbībā ar partneriem no donorvalstīm (Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas), var pieteikties ceļojuma izdevumu segšanai partnerību veidošanas vizītēm, aizpildot iesniegumu un iesniedzot to AIF līdz 24. maijam pl. 14.00. Plašāka informācija un iesniegums: www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/atbalsts-donorvalstu-organizaciju-iesaistei-aif-projektos.html

Nosacījumi projektu iesniedzējiem

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikuma 2.1.nodaļā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem:

 • organizācija ir reģistrēta pirms 2020. gada 7. jūnija;
 • organizācijas pēdējo divu gadu perioda vidējais apgrozījums ir vismaz 15 000 eiro;
 • organizācijai ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus.

Atbalsts projektu sagatavotājiem

Konkursa nolikums, pielikumi un noderīgi paraugi

 • Konkursa nolikums LV EN RU
  • 1.pielikums “Tiešās attiecināmās izmaksas” LV EN RU
  • 2.pielikums “Projekta iesniedzēja apliecinājums” LV
  • 3.pielikums “Partnera organizācijas apliecinājums latviešu valodā” LV
  • 4.pielikums “Partnera organizācijas apliecinājums angļu valodā” EN
  • 5.pielikums “Pašpārbaudei – obligāti izpildāmie nosacījumi projekta iesniegšanai” LV EN RU
 • Projekta pieteikuma veidlapas paraugs (informatīvi-metodisks materiāls) LV
 • Projekta finansēšanas līguma paraugs LV

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.