Ar olimpisko sparu Riebiņu vidusskolā

22.03.2022.
5. klases skolēni dodas apgūt kompetences alternatīvajā dienā 

Pavisam nesen aizritējusi Olimpiāde un arī mūsu skolā varam teikt, ka olimpieši ir startējuši augstā līmenī: 11. klases skolnieces Agnija Jemeļjanova un Evija Bergmane-Sprūdža ieguvušas III pakāpes diplomu krievu valodas 3. posma (valsts) olimpiādē. Skolnieces startam gatavoja skolotāja Anna Meluškāne.
Nenoliedzams fakts, ka 21. gadsimta skola ir sadarbības, radošuma un inovāciju skola. Tāpēc jo interesanta un aizraujoša izvērtās arī Olimpisko spēļu nedēļa 8. klasei, kurā piecas stundas kopā darbojās ģeogrāfijas, vizuālās mākslas un krievu valodas skolotājas. Itkā tradicionāli nesavienojami un attāli mācību priekšmeti, bet ar jaunu pieeju un iespēju dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, veicinot skolēnu un skolotāju savstarpēju sadarbību. Starpdisciplinārās mācību stundas tēma – “Latvijas komandas starts Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2006. – 2022.”. Darbs noritēja pāros, izvēloties tēmas atspoguļojumu šajos mācību priekšmetos: ģeogrāfijā – spēļu norises vietas (valsts, pilsēta), valstu karogi, simboli, talismani; vizuālajā mākslā – Latvijas sportistu parādes formu modelēšana un zīmēšana; krievu valodā – sporta veidi un sportisti, kas piedalījās un ieguva godalgotas vietas. Skolēnu ieguvumi: mācās darot, reflektējot, balstoties savā pieredzē un no savām kļūdām. Darbu veikšanai mērķtiecīgi izmanto IT, meklējot un sistematizējot atlasīto informāciju, sintezē un pielāgo zināšanas no dažādām mācību disciplīnām, lai radītu pilnvērtīgāku pētniecisko un radošo darbu, nekā tas būtu iespējams, izmantojot zināšanas, prasmes un pieejas vienā atsevišķā mācību priekšmetā. Skolēni nostiprināja sadarbības, pašvērtējuma prasmi un spēju uzklausīt citus.
Tāpat februārī notika arī pāra stunda divos mācību priekšmetos: mūzikā un mājturībā un tehnoloģijās. Kā tēma tika izvēlēta “Vakarēšana”. Mūsdienu bērniem to izprast, iedomāties un iztēloties nav viegli, bet pēc stundas 6. klasei jau radās priekšstats, kas tad ir vakarēšana. Meitenes adīja zeķes, zēni slīpēja kokizstrādājumus – gluži kā senos laikos. Kopā tika dziedātas latviešu tautasdziesmas “Pie Dieviņa gari galdi” un “Auga, auga rūžeņa”’. Izrādās, ka vienlaicīgi dziedāt un darināt rokdarbus nav nemaz tik viegli, jo tas prasa sevišķu koncentrēšanos. Tika stāstīti dažādi smieklīgi un arī baisi piedzīvojumi no vecmāmiņu laikiem. Pēc improvizētās vakarēšanas izskanēja jautājums: „Vai nākamajā stundā varēs vēl pavakarēt?…” Pāra stundas skolotāji Ārija Bergmane-Sprūdža, Ruta Vjakse un Valērijs Jurkāns domā, ka noteikti!
Olimpiskā solī atzīmējām STARPTAUTISKO DZIMTĀS VALODAS DIENU, pievēršot uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. 1.- 4. klašu skolēni skatījās video “Latviešu valodas stāsts” un “Latvijā es runāju latviski”. 5.- 6. klašu skolēni zīmēja VALODU KOKU (vizuālās mākslas stundā), bet 7. – 12. klašu skolēni pārbaudīja savas valodu zināšanas “VALODU LINGVISTISKAJĀ DARBNĪCĀ” skolas bibliotēkā un iepazinās ar projekta “APVIDVĀRDI LATVIJĀ” rezultātiem.
9. klases skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņa Valtera Grigala Zefīra meistarklasē. Tas ļāva ieskatīties pavārmākslas profesijas aizkulisēs.
25. februārī mūsu skolā ieplānojām alternatīvo dienu, kurā apvienojām interesanto ar lietderīgo, t.i. katra klase izvēlējās maršrutu īsākam vai garākam pārgājienam, kurā varētu gan izmantot jau apgūtās zināšanas un prasmes, gan iemācīties kaut ko jaunu. Tās mērķis skolēniem iespēju apzināties savas intereses un attīstīt radošās spējas, mācību stundās gūtās zināšanas un veidotās prasmes pielietot ikdienas dzīvē, iepazīt aktīvās atpūtas veidus, saliedēt klases kolektīvu.
Daudzas klases izplānoja maršrutu tepat, Riebiņos. Un kā nu ne! Arī pie mums ir daudz ko redzēt! Piemēram, Riebiņu muiža ar parku, uzņēmums “Volmārkoks”, autoserviss, “Trīs vītolu staļļi”, multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs “Pakāpieni” u.c. Daži gan devās nedaudz tālāk – uz Galēniem, Preiļiem un Ķepovas pagastu. Lai kur arī ceļotāji nenonāca, ieguvēji bija visi. Skolēniem noderēja apgūtās zināšanas un prasmes, varēja daudz ko pārbaudīt praksē un, protams, varēja daudz ko iemācīties, lietderīgi un interesanti pavadīt laiku. Par to liecina skolēnu pozitīvās atsauksmes.
Dienās, kad visa pasaule saviļņojusies ar notikumiem Ukrainā, arī mūsu skolas skolēni tikās pa klašu grupām akcijā “Brīvība – dzīvība”, lai izprastu notiekošo. Vēstures skolotājas Ārijas Pudules vadībā skolēni ieskatījās notikumos, kā arī izskatīja rīcības plānu, ja neparedzēti notikumi gadītos arī Latvijā. Sarunas kuplināja jaunsargu vienības vadītājs Valērijs Pastars, kas izskaidroja nepieciešamību būt vienotiem un ārkārtas apstākļos rīkoties koordinēti. Skolēni, solidarizējoties ar Ukrainas tautu, vienojās skolas vestibila iekārtošanai, logu rūtīs pievienojot miera dūjas ar cerību zariņu no katras klases, piedalījās atbalsta akcijā “Brīvība – dzīvība” pie Preiļu novada domes, individuāli arī līdzekļu ziedošanā ukraiņu tautai un bēgļu uzņemšanai. Mēs esam par mieru, par problēmu risinājumu sarunu un miermīlīgā ceļā – to atceramies ikdienā, jo lielās lietas izaug no mazajām.
Pēc tradicionālā Žetonu vakara mūsu vidusskolas abiturienti uzsāk noslēguma posmu – eksāmenu sesiju, lai jau itin drīz ar pārliecību un kvalitatīvu zināšanu bagāžu dotos iekarot nākamos pakāpienus un pjedestālus Lielajā Dzīvē.

Informāciju publicēšanai apkopojusi
Diāna Bravacka

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.