Par saistošo noteikumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu aktualizāciju

22.03.2022.

Preiļu novada pašvaldība informē, ka tiek aktualizēti pašvaldības saistošie noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka pirms šo saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā.
Šāda lēmuma pieņemšanas gadījumā Preiļu novada administratīvajā teritorijā nedrīkstēs audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Gadījumā, ja pašvaldībā tiks iesniegts rakstveida iebildums pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Preiļu novada administratīvajā teritorijā, tas tiks atsevišķi izvērtēts. Aizlieguma mērķis ir veicināt ekoloģiskas pārtikas audzēšanu un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī novērst cilvēku un dzīvnieku veselības un vides piesārņojuma riskus.
Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 19. aprīlim izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Preiļu novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos Preiļu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai klientu apkalpošanas centros Riebiņos un Aglonā, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@preili.lv.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Preiļu novada pašvaldības
Juridiskā un iepirkumu daļa

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.