Darbs Preiļu novada bibliotēkās 2021. gadā

22.03.2022.

2021. gadā bibliotekārie darbinieki veica bibliotēku pamatfunkciju nodrošināšanu gan klātienē, gan attālināti.

Lietotājiem tika sniegtas konsultācijas, organizēti lasītveicināšanas pasākumi, īstenoti projekti, veidotas izstādes, uzkrāti un saglabāti novadpētniecības materiāli, nodrošināta piekļuve informācijai un tehnoloģijām, sniegta iespēja izmantot plašo, vienoto krājumu (gada beigās Preiļu reģiona publisko bibliotēku krājuma kopskaits – 207 710 eksemplāri), piedāvāta ērta un plaša izglītības un informācijas pieejamība vietējiem iedzīvotājiem.

Pielāgojoties Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, kad bibliotēku telpas apmeklētājiem vairākkārtēji tika slēgtas, vai arī bija nepieejamas lasītājiem bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, aktīvāk tika strādāts pie bezkontakta pakalpojumiem – nodrošināta literatūras apmaiņa ārpus bibliotēkas telpām, sniegti citi attālinātie pakalpojumi (attālinātā piekļuve Letonikas datubāzei, 3td e-grāmatu bibliotēkai u.c.).

Ar Preiļu reģiona publisko bibliotēku gada pārskatiem var iepazīties šeit:

*dati par Preiļu reģionā esošajām bibliotēkām atspoguļoti pirms Administratīvi teritoriālās reformas.

Kopš 2022.gada 1.marta Preiļu novada publiskās bibliotēkas (Aglonas, Aizkalnes, Ārdavas, Galēnu, Kastīres, Līču, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rušonas, Rožkalnu, Saunas, Silajāņu, Sīļukalna, Smelteru, Stabulnieku, Upmalas, Vanagu, Vārkavas) ir atvērtas visiem apmeklētājiem. Esiet laipni gaidīti!

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.