Preiļu novada pašvaldībā apstiprināti četri projektu pieteikumi

17.03.2022.

Preiļu novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu par atbalstītiem četriem investīciju projektiem, kas veicinās novada attīstību un izaugsmi dažādās sabiedrībai nozīmīgās jomās.

Divi projekti šobrīd apstiprināti ar nosacījumiem, tas nozīmē, ka konkrētā laikā jāizpilda noteiktas  prasības, lai pašvaldība varētu slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Pēc vienošanās tiks slēgti līgumi ar darbu veicējiem, kuri iepirkuma procedūras laikā jau ir noskaidroti. Plānots, ka darbi varētu sākties š. g. maijā. Šie projekti ir:

  • “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” – projekta ietvaros ir plānots īstenot šādus ēkas energosertifikātā paredzētos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: ārsienu siltināšana; grīdas un pamatu papildus siltināšana; jumta seguma nomaiņa un bēniņu papildus siltināšana; rekuperatīvās ventilācijas sistēmas uzstādīšana; apkures sistēmas atjaunošana un granulu apkures katlu uzstādīšana; saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens ieguvei.
  • “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos” – projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Preiļu novada Kultūras centrā, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu utt. Projekta ietvaros plānots īstenot: ārsienu saskarē ar bēniņu telpu un 2. stāva pārseguma papildus siltināšanu un jumta seguma nomaiņu, koka lūku un durvju izejai uz bēniņiem nomaiņu; zāles grīdas konstrukcijas uz grunts siltināšanu un grīdas seguma nomaiņu; mehāniskās ventilācijas sistēmas atjaunošanu ar rekuperācijas sistēmu siltummezgla atjaunošanu; esošā apgaismojuma atjaunošanu uz LED apgaismojumu un saules bateriju uzstādīšanu.

Tāpat tiks īstenots prioritārais investīciju projekts “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” Preiļu novada Upmalas pagasta Vecvārkavā, kura rezultātā plānots izveidot parku, nodrošinot drošu vides pieejamību, atpūtas iespējas un veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem un to apmeklētājiem. Tiks labiekārtota dabas taka, piedāvājot objekta izmantošanu arī ziemas sezonā (slēpošanas trase), paredzētas piekļuves iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, velonovietnes riteņbraucējiem un autostāvvieta apmeklētājiem, rotaļu laukuma ar gumijas segumu izbūve, aprīkojuma montāža, uzstādīšana. Šobrīd noslēgušies iepirkumi, tiek slēgti līgumi būvniecībai, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un iecerēts, ka jau aprīlī varētu tikt uzsākti darbi.

Turpinās darbs pie prioritārā investīciju projekta “Ražošanai pielāgotas ēkas A. Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve komercdarbības attīstībai Preiļu novadā” realizācija. Projekts tika atbalstīts un uzsākts jau 2021. gadā. Projekta ietvaros tiek plānots risināt uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras nodrošināšanu: esošas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana ar mērķi to pielāgot ražošanas vajadzībām, lai radītu jaunas darba vietas un piesaistītu investīcijas teritorijas attīstībai. Ēka būs pielāgota komersanta ražošanas vajadzībām. Ēkas daļa, kura tiek pārbūvēta un pielāgota ražošanas vajadzībām publiskas izsoles rezultātā tika iznomāta komersantam SIA “Himalayan International”  (2021. gada 31. maijā noslēgts nomas līgums uz 30 gadiem).

Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa turpina darbus pie nākamo projektu izstrādes, lai arī turpmāk Preiļu novadu veidotu par iedzīvotājiem skaistu un ērtu vietu, kur dzīvot un strādāt. Par visiem aktuālajiem projektiem informēsim pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.preili.lv, sociālā tīkla facebook lapā vai informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Informāciju apkopojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa

Pēdējās izmaiņas: 17.03.2022.