Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības

16.03.2022.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:

  • 7656 005 0244 platībā 0,62 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 36,76 (t.sk.PVN) gadā
  • 7656 005 0129 platībā 1,2 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 71,15 (t.sk.PVN) gadā
  • 7656 006 0142 platībā 0,4 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 23,72 (t.sk.PVN) gadā
  • 7656 006 0143 platībā 7,1 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 420,96 (t.sk.PVN) gadā
  • 7656 004 0100 platībā 0,5 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 29,65 (t.sk.PVN) gadā
  • Daļu no zemes vienības 7644 003 0251 platībā 2,0 ha Preiļu novada Aizkalnes pagastā, nomas maksa 118,58 (t.sk.PVN) gadā
  • Daļu no zemes vienības 7674 005 0162 platībā 1,5 ha Preiļu novada Saunas pagastā, nomas maksa 96,20 (t.sk.PVN) gadā
  • 7674 002 0338 platībā 0,87 ha Preiļu novada Saunas pagastā, nomas maksa 56,40 (t.sk.PVN) gadā
  • 7658 003 0266 platībā 0,7948 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa 50,97 (t.sk.PVN) gadā

uz sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 23.03.2022. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel 65307328, e pasts vita.biezaite@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2022.