Preiļu novada pašvaldības apbalvojumi tiks pasniegti rudenī

16.03.2022.

Informējam, ka ņemot vērā dažādus ārējos apstākļus, kas ilgstoši noteikuši dienaskārtību un arī šobrīd būtiski ietekmē visas nozares, Preiļu novada pašvaldība apbalvojumus iedzīvotājiem par 2021. un 2022. gadu pasniegs kopīgā pasākumā šī gada rudenī. Kandidātu pieteikšana un vērtēšana notiks atbilstoši tam, kā noteikts izstrādātajos pašvaldības noteikumos “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Protokols Nr. 6, punkts 25.§).

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības vietnē www.preili.lv, sociālajos tīklos vai informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2022.