Jauniešu iniciatīvu projekta “Restart” aktivitātes Preiļos

14.03.2022.

18. februārī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) Preiļu struktūrvienībā norisinājās projekts “Restart”, kuru īsteno biedrība “DUEsport” un kas tiek organizēts atklātā projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projekta” ietvaros.

Pirmajā projekta dienā jaunieši veica saliedēšanās aktivitātes mācību pasniedzēja E. Smoļina vadībā caur dažādiem spēļu uzdevumiem attīstīja prasmes, kas ļauj gūt pārliecību saviem spēkiem un apzināties sevi. Savukārt, pasniedzēja A. Homina vadītajā “Dizaina domāšana” darbnīcā jaunieši mēģināja padarīt ikdienas dzīvi  aizraujošāku, izmantojot dizaina domāšanas metodes.  Ar praktisku uzdevumu palīdzību, ieklausoties viens otrā un eksperimentējot, jaunieši izstrādāja vīzijas, kādai  jābūt skolas videi, lai būtu vēlme mācīties.

No 13. līdz 15. aprīlim  plānots  trīs dienu seminārs, kurā RTRIT struktūrvienības Preiļu skolas jaunieši turpinās darbu darbnīcā “Līderis un vadītājs” ar mērķi izprast atšķirību starp līderi un vadītāju un apgūt prasmes, kā pārliecinoši uzstāties, pārvarēt bailes un mazināt uztraukumu uzstāšanās laikā, kas noderēs, gan dzīvē, gan prezentējot darbus skolā.

Jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Sagatavojusi
Alise Timermane
biedrība “DUEsport”

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2022.