Preiļu novadā skolas aktīvi izmanto digitālos mācību resursus

11.03.2022.

Digitālie mācību līdzekļi un tehnoloģijas izglītības procesā ir ienākuši uz visiem laikiem. Skolotāji arvien pilnveido savas digitālās prasmes, savukārt skolēni mācās informācijas tehnoloģijas izmantot jēgpilni. Sabiedrība Tilde ir apkopojusi datus par zinību resursa letonika.lv lietojumu 2021. gadā. Arī vairāku Preiļu novada skolu skolotāji un skolēni ir starp Latgalē aktīvākajiem šī digitālā mācību līdzekļa izmantotājiem.

Preiļu novadā ir 12 vispārējās izglītības iestādes. Aizvadītajā gadā resurss letonika.lv (www.letonika.lv) ir palīdzējis mācībās 9 novada skolās. Visaktīvākā ir bijusi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija – skolas pedagogi un skolēni Letonikas resursus 2021. gadā ir izmantojuši vairāk nekā 12 000 reižu.  Šī skola, ņemot vērā skolēnu skaitu, ir absolūtais līderis visā Latgales reģionā. Starp novada aktīvākajām skolām ir arī Vārkavas vidusskola un Preiļu 2. vidusskola. Letonika ir mācību līdzeklis, kas vairāk noder humanitāro mācību priekšmetu apguvei. Tādēļ īpaši ir jāuzteic šo skolu latviešu valodas un literatūras skolotāji un bibliotekāri, kuri ir pilnveidojuši digitālās prasmes un spējuši veiksmīgi integrēt digitālos resursus mācību procesā. Tas nebūtu iespējams bez skolas vai pašvaldības atbalsta, nodrošinot iespēju, ka arī humanitāro priekšmetu stundās un mājas uzdevumu veikšanā skolotāji un skolēni var piekļūt digitāliem tiešsaistes materiāliem.

To, ka kvalitatīvs digitālais mācību saturs ir nepieciešams skolās, apstiprina arī dati par letonika.lv lietojumu: pagājušā gada laikā letonika.lv noderēja vairāk nekā 33 tūkstošiem skolotāju un skolēnu no 539 skolām visā Latvijā. Visvairāk tika pieprasīts tāds saturs kā daiļliteratūra, vārdnīcas, citi valodu resursi un dažādos formātos izmantojamas darba lapas. Īpaši latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures jomā.

Letonika šogad ir papildinājusi mācību materiālu klāstu, piedāvājot jaunas iespējas – tostarp radot pirmos latviešu literatūras virtuālos asistentus. Tas noteikti palīdzēs daudziem skolotājiem vēl efektīvāk izmantot IKT mācību procesā. Mācīties ar tehnoloģiju palīdzību ir iespējams aizraujoši un jēgpilni!

Par zinību resursu letonika.lv

Sabiedrības “Tilde” veidotais zinību un mācību resurss letonika.lv ir uzticams avots ar plašu literatūras, valodu, vēstures, dabas un kultūras saturu. Tas ietver digitālās enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, latviešu literatūras pilnteksta bibliotēku un mācību materiālus.

Informāciju sagatavoja
Anita Vasiļjeva
letonika.lv vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2022.