Preiļu Galvenā bibliotēka aicina iesaistīties “Stāstu bibliotēkas” darbībā

11.03.2022.

Mūsdienās, kad ikdiena lielākoties tiek pavadīta informācijas tehnoloģiju vidē un virtuālajā saziņā, ir aizvien sarežģītāk apkopot dzīvās vēstures nesēju glabātās zināšanas, pilnveidot prasmes stāstīt vēstures liecības un nodot tās nākamajām paaudzēm. Tāpēc stāstniecība ikvienā Latvijas reģionā ir nozīmīga tieši kultūras mantojuma vērtību apzināšanai, saglabāšanai, informācijas kolekcionēšanai, reģiona kolektīvās atmiņas stiprināšanai, vietējās kopienas saliedēšanai un starppaaudžu dialoga veicināšanai.

Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) tālajā 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”. Kopš 2013. gada rudens tīklā ir iesaistījusies un darbojas arī Preiļu Galvenā bibliotēka. Deviņu gadu griezumā bibliotēka ir rīkojusi daudzus un dažādus stāstu rītus, pēcpusdienas un vakarus dažādām vecuma grupām. Noorganizēti seši Latgales stāstnieku festivāli “Omotu stuosti”. Zināšanas un prasmes izkoptas piedaloties stāstnieku konferencēs un vasaras skolās.

2022. gada laikā Preiļu Stāstu bibliotēkā ieplānotas dažādas aktivitātes. Galvenās šī gada tēmas:
• Marta (beigās) – Pasaules stāstu stāstīšanas dienai veltīts stāstu vakars “Pazaudētais un atrastais”;
• Jūnijā – Stāstnieku darbnīca “Manas bērnības foto”;
• Augustā – Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti” (Rēzeknē);
• Novembrī – Spoku stāsti bērniem;
• Decembrī – stāstu pēcpusdiena “Mana vēstule Ziemassvētku vecītim”; “Iedvesmas vēstule līdzcilvēkam”.

Aicinām pieteikties stāstnieku kustībā ikvienu (neatkarīgi no vecuma un tautības), kas jūt sevī stāstnieka garu, vēlas piedalīties novada nemateriālo kultūras vērtību nodošanā jaunākajai paaudzei un vienkārši saturīgi pavadīt laiku domubiedru lokā! Pieteikties var personīgi bibliotēkā pie Sigitas Trūpas, rakstot sigita.trupa@preili.lv vai pa tālruni – 65381230. Pieteikties pats vai ieteikt savu stāstnieku var arī aizpildot anketu, kura pieejama Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapā www.preilubiblioteka.lv , bibliotēkas Facebook lapā vai noskenējot QR Kodu.

 

Cerot uz Jūsu atsaucību,
Sigita Trūpa atbildīgā persona par stāstu stāstīšanas pasākumiem Preiļu Galvenajā bibliotēkā

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2022.