Iegādāta nozīmīga un vērtīga vēsturiskā grāmata, kas nākotnē veidos Preiļu pils vēstures stāsta ekspozīciju

10.03.2022.

Preiļu pils tiek atjaunota kopš 2016. gada, posmu pa posmam, kārtu pa kārtai – kādā laika vienībā darbi norit straujāk un ražīgāk, kādā – vairāk darbi tiek veikti nevis praktiski pils ēkas rekonstrukcijā, bet dokumentācijas sagatavošanā gan projektu pieteikumiem, gan tehniskajiem dokumentiem, gan darbu iepirkumu veikšanai.

Uz doto brīdi pilī atkal ir atsākti rekonstrukcijas darbi. Tas nozīmē, ka pēc laika būs iespēja pils ēku vai tās daļu nodot ekspluatācijā. Tātad aktīvi ir jādomā kā kvalitatīvi piepildīt pils telpas un sniegt ikvienam apmeklētājam iespēju iepazīties gan ar visa Preiļu muižas kompleksa vēsturi, tās pirmatnējiem īpašniekiem un izveidotājiem, pils īpašniekiem un ēkas daudzveidīgo pagātnes mantojumu. Vēstures liecības, senlietas bieži vien ir tas unikālais, kas ļauj mums maksimāli tuvu saprast un izjust tās pagātnes sajūtas, kādas tās varēja būt.

Preiļu pili 1978. gadā, diemžēl, nopostīja ugunsgrēks, līdz ar to nav palicis daudz taustāmu vēstures eksponātu, senlietu, ko varētu prezentēt, kopā ar pils rekonstrukciju. Līdz ar to katra lieta, kas tiek atrasta vai atklāta ir īpaša un vērtīga. Piemēram, 2021.gadā, veicot parka ūdens kanāla tīrīšanu, tika atrasts pils kāpņu margas statnis, kura oriģinalitāti varēja pierādīt ar 2021. gada augustā pašvaldībai saņemto dāvinājuma fotogrāfiju, kurā ir redzamas pils ozolkoka kāpnes.  Šādi, pamazām, veidojas pils vēsturisko vērtību kolekcija.

Šī gada janvārī ar Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāju Sandu Činguli-Vinogradovu sazinājās vietējās kultūrvēstures pētniece, viena no Latvijas kultūras vēstniecēm, Tatjana Kolosova-Peresta, lai piedāvātu pašvaldībai izmantot iespēju saņemt savā īpašumā vēl vienu vēstures senlietu, kurai ir tieša saistība ar Preiļu pili. Tatjana, kādā no starptautiskajām vēsturisko grāmatu pārdošanas interneta vietnēm, pamanīja kādu unikālu, vēsturisku grāmatu. Tā bija grāmata, kuru no zviedru valodas savulaik ir tulkojis Konstantīns Guļķevičs, Preiļu pils un visas pilsētas vēsturē nozīmīga persona, kura bijusi arī vēsturiski svarīga personība Eiropas un Krievijas vēstures kontekstā. Grāmata “Начало, или Рассказ о Маркусе рыбаке” ir izdota 1922. gadā. K. Guļķevičš savulaik ir bijis Preiļu pils īpašnieks un 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā (eklektikas laiks) Preiļu parkā ir veicis modernizāciju – uzcelti, atjaunoti un pat modernizēti gandrīz visi tiltiņi pār grāvjiem un kanāliem.

Grāmatas vērtību un nozīmību Preiļu pils atjaunošanā un pils vēsturiskās ekspozīcijas veidošanā ir atzinis arī Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Ņemot vērā esošo informāciju, Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja S. Čingule-Vinogradova vērsās pie domes izpilddirektora A. Zīmeļa ar piedāvājumu K. Guļķeviča tulkoto grāmatu iegādāties ar Viduslatgales pārnovadu fonda starpniecību no ziedojumu konta, kas paredzēts Preiļu pils atjaunošanai.  A. Zīmelis ideju atbalstīja un grāmata šonedēļ ir sasniegusi savu “jauno” īpašnieku – Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, kas jau ir vēsturiskā eksponāta glabātājs.

Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Gurgāne 9. martā grāmatu nodeva muzeja pētniecei Ilonai Vilcānei. Minētā grāmata ir nozīmīgs un vērtīgs vēsturisks eksponāts vēsturiskajā ekspozīcijā, kas atradīsies atjaunotajā Preiļu pilī.

Preiļu novada pašvaldības Preiļu muižas kompleksa un parka, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vārdā izsakām sirsnīgu pateicību vietējās kultūras pētniecei Tatjanai Kolosovai-Perestai par vērīgumu, iniciatīvu un palīdzību K. Guļķeviča tulkotās grāmatas iegādē!

 

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2022.