Apstiprināti divi Preiļu Galvenās bibliotēkas iesniegtie projekti VKKF konkursā

10.03.2022.

Latviešu oriģinālliteratūra ir nozīmīga nacionālās kultūridentitātes veidotāja. Tādēļ Valsts kultūrkapitāla fonda 2022. gada 1.kārtas konkursam literatūras nozarē tika pieteikti divi Preiļu Galvenās bibliotēkas (Preiļu GB) projekti, kuri guva finansiālu atbalstu.

Projektā “Vēl tuvāk grāmatai” paredzētas sešas bērnu, pusaudžu un jauniešu tikšanās ar autoriem: jaunākās paaudzes rakstnieci, tvītu, stāstu un kalambūru autori  Signi Višku, jautrās āra spēļu grāmatas “Pagalma mantojums” autori Lieni Lasmani, fantāzijas romānu rakstnieci Džeinu Šteinbergu, rakstnieci un dramaturģi ar bagātīgu pieredzi un augstu novērtējumu Rasu Bugavičuti-Pēci, jauniešu prozas un dzejas autori Agnesi Zarāni. Projekta piedāvājums nodrošina plašāku nozīmīgu kultūras vērtību pieejamību lasītājiem, paplašina Preiļu GB piedāvāto lasītveicināšanas pasākumu klāstu. Svarīgākais faktors – šādi pasākumi veicina bērnos un jauniešos vēlmi lasīt, līdz ar to rada iespēju pilnveidot sevi, veicina pašizziņas procesus un palīdz risināt problēmsituācijas. Projekta norises laiks tiek plānots no 2022.gada 21.marta līdz 31.maijam, kopējās izmaksas 1070 EUR, t.sk. pašfinansējums 170,00 EUR.

Projekta “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” ietvaros Preiļu GB viesosies rakstnieki, dzejnieki un radošas personības: Latgales dzejniece, latviešu haiku autore Egita Terēze Jonāne kopā ar jauno Daugavpils komponistu Renātu Cvečkovski, vēsturisko un biogrāfisko romānu autore Inguna Bauere, romānu un humoristiskas dokumentālās prozas autore Baiba Zīle, televīzijas žurnāliste un rakstniece Maija Migla-Streiča tandēmā ar kultūržurnālisti Liegu Piešiņu un dziesminieks, latviešu valodas un tās izlokšņu bagātības atklājējs Kārlis Kazāks. Projekta “No sirds uz sirdi caur grāmatu un mūziku” kopējās izmaksas ir 1140,00 EUR, t.sk. pašfinansējums 240,00EUR. Projekta īstenošana plānota no 2022. gada 18. marta līdz 2022. gada 31.augustam.

Konkrēts projektu pasākumu norišu laiks būs pieejams bibliotēkas un pašvaldības mājaslapās, sociālajās tīmekļu vietnēs, Preiļu novada vēstīs. Sekojiet līdzi informācijai.

 

Informāciju sagatavoja projektu vadītājas:
Solvita Erta (Bērnu literatūras nodaļas vadītāja),
Ērika Grigorjeva (Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre)

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2022.