Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 8.D klases dalība starptautiskā projektā “Daudzvalodība Baltijas jūras reģiona valstīs”

02.03.2022.

Projektā (“Mehrsprachigkeit im Ostseeraum”), ko organizē Gētes institūts un kas notiek vācu valodā, piedalās septiņi  JEPVĢ 8.D klases ģimnāzisti – Kristers Šņepsts, Katrīna Šņepste, Miervaldis Hadings Polencs, Ramona Dārta Ivdre, Elīna Teilāne, Patrīcija Utināne, Sanita Ulpe. Šie jaunieši vācu valodu apgūst kā otro svešvalodu. Citi projekta dalībnieki nāk no Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.

Projekta mērķis ir apzināties savu daudzvalodību, izpētīt to savā pilsētā, valstī un citās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Darba gaitā projekta dalībnieki izveidoja savu valodu portretu, reflektēja par katras valodas nozīmi un vietu ikdienas dzīvē, noskaidroja, kādas valodas kādās situācijās tiek lietotas klasē. Balstoties uz vispārējām zināšanām un dažādu valodu prasmēm, viņi iztulkoja no somu valodas tekstu par Helsinkiem un ierunāja tā fragmentu vācu valodā. Katrīna un Kristers dokumentēja šo procesu video, kas tika ievietots projekta platformā. Ļoti vērtīgas jauniešu skatījumā bija divas tiešsaistes tikšanās ar Igaunijas Ilenurmes (Ülenurme) ģimnāzijas 8. klases skolēniem. Pirmajā tikšanās reizē viņi stāstīja par sevi vācu valodā, uzdeva jautājumus un bija ļoti priecīgi, ka varēja cits citu saprast. Katrīna, Kristers un Miervaldis Hadings bija sagatavojuši prezentāciju un pastāstīja par Preiļiem un ģimnāziju. Otrajā tikšanās reizē tika stāstīts par valodu lietojumu Latvijā, prezentāciju veidoja Katrīna un Sanita. Par dažādu valodu lietojumu un sastapšanos ar tām Preiļos stāstīja un prezentācijas bija sagatavojuši Kristers, Miervaldis Hadings, Elīna, Ramona Dārta. Igaunijas jaunieši stāstīja par dažādu svētku norisēm viņu zemē.

Paldies jauniešiem par viņu entuziasmu un aizrautību! Projekts turpinās!

Anita Lazdāne
JEPVĢ vācu valodas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2022.