Preiļu novada pašvaldība turpina Preiļu pils atjaunošanas darbus

23.02.2022.

Preiļu novada pašvaldība turpina darbu pie projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” īstenošanas.

2022. gada sākumā ir noslēgti būvdarbu veikšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu līgumi.

Preiļu pils būvdarbus veiks SIA “Preiļu celtnieks” un SIA “Preiļu santehniķis” kā Piegādātāju apvienības dalībnieki. Tādējādi tiks turpināti Preiļu pils atjaunošanas darbi, realizējot daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem – 1. un 2. posmu, veicot ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu izveidošanu, ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c., lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim – restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojuma sniegšana. Telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam. Aicinām visus interesentus sekot informācijai par izsoli mājaslapā www. preili.lv.

Preiļu pils būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Warss+”, turpretim autoruzraudzību veiks SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa”.

Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju tūrisma un kulināras uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai, kas atbilst Preiļu novada attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta kopējais finansējums 949 723,12 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 868 712,89 EUR. ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR.

Projektu plānots pabeigt 2022. gada 31. decembrī.

Ingūna Barkeviča,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2022.