No 25. februāra ierobežota smago automašīnu kustība uz Preiļu novada ceļiem

23.02.2022.

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu pavasara šķīdoņa laikā, no 2022. gada 25. februāra ierobežota smago automašīnu kustība uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā:

1.1. Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks);
1.2. Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski;
1.3. Anspoki – Stolderi;
1.4. Rīgas iela – Vaivodi;
1.5. Litavnieki – Krapišķi – Pagasta rob.;
1.6. Pelši – Anspoki;
1.7. Lielie mūrnieki – Krapišķi;
1.8. Dervanišķi – Mazie Gavari;
1.9. Zeltiņi – Jermaki;
1.10. Upenieki – Lielie Pupāji;
1.11. Romanovski – Čivkori;
1.12. Čivkori – Pūpoli;
1.13. Jaunsaimnieki-Pirmie Blūzmi;
1.14. Placinski – Zemessardzes Šautuve;
1.15. Striķu mājas – Kalniņi;
1.16. Anspoki – Jaunzemju mājas;
1.17. Lielo Pupāju krustojums – Jermaki;
1.18. Jermaki – Družba;
1.19. Upenieki – Seiļi;
1.20. Ivdrīšu kapi – Kušķi;
1.21. Rumpīši – Babri;
1.20. Seiļi – Vilcāni;
1.23. Andrejsala – Ozoli;
1.24.Vecliepas – Mazie Leiči;
1.25. Cepļi – Lejnieki;
1.26. Lejnieki – Slesarova;
1.27. SIA “Azurg” – Apsītes;
1.28. Mežupīšu mājas – Kalngaļi;
1.29. Bites – Sudrabapses;
1.30. Lielie Mūrnieki – Krapišķi;
1.31. Preiļi – Pilskalns;
1.32. Plivdas – Purvpuķes;
1.33. Stārķi – Birstaļiņas;
1.34. Placinski I – Kļaukalnes;
1.35. Šoldri – Akmeņu Mūrnieki;
1.36. Stolderi – Dzeņkalns;
1.37. Daugavieši – Madaras;
1.38. Gurķīši – Korsikova;
1.39. Mūrnieki – Pauguri;
1.40. Litavnieki – Ciši;
1.41. Plivdu pilskalns – Plivdu ceļš.

2. Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

2.1. Aizkalne – Molauka;
2.2. Aizkalne – Zapori;
2.3. Želvi – Raudauka;
2.4. Aizkalne – Aizkalne;
2.5. Garkalni – Ročāne;
2.6. Strodopole – Novosele;
2.7. Bloki – Apšenieki;
2.8. Dublinieki – Ročāni.

    3. Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

3.1. Arendole – Pelēči;
3.2. Nīdermuiža – Omolka – Ārdava;
3.3. Aizkalne-Anenhofa-Maskaviciški -Zapori;
3.4. Solka – Ārdava;
3.5. Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža;
3.6. Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers;
3.7. Gubaniški – Lielie Livmaņi;
3.8. Džeriņi – Babri – Skudrenieki;
3.9. Kurmi – Zaļā Birzs;
3.10.  Kurmi – Omolka.

4. Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

4.1. Jezufinova – Skuteļi;
4.2. Lakauski – Viktorovka;
4.3. Betišķi – Jašore;
4.4. Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka;
4.5. Smelteri – Rudzdobes;
4.6. Prīkuļi – Pūrmaļi;
4.7. Smelteri – Gribusti – Smelteri;
4.8. Kalnsēta – Skuteļi.

5. Vārkavas pagasta pārvaldes teritorijā:

5.1. Vārkavas apvedceļš;
5.2. Gaters – Kaļvi;
5.3. Akmens – Ančkini;
5.4. Novasele – Šusta ezers – Šaripovka;
5.5. Borkava – Aizpūrīši;
5.6. Akmens – Pilišķas;
5.7. Brišķi – Aizpūrīši;
5.8. Dovale – Pilišķas;
5.9. Borkava – Ignalina;
5.10. Spūles – Lidlauks;
5.11. Apvedceļš – Mazie Klapari;
5.12. Zibergova – Putkas-Klapari;
5.13. Onckuļi – Kondrišovka;
5.14. Zaķīši – Krustceles;
5.15. Krustceles – Dolgais Bors;
5.16. Pilišķi – Vēverauka;
5.17. Stabuļnīki – Dolgais Bors;
5.18. Borbaļu karjers – Onckuļi – Kandrišovka;
5.19. Aizpurieši – Kaziņi;
5.20. Sitņaki – Ruči;
5.21. Mazie Klapari – Jezupova.

6. Sīļukalna pagasta pārvaldes teritorijā:

6.1. Stikāni– Madžuļi;
6.2. Seiļi– Madžuļi;
6.3. Seiļi – Ereļi;
6.4. Seiļi – Vingri;
6.5. Sondori – Ičaunieki – Sīļukalns;
6.6 Sprukstiņi – Dūdari.

 

7. Galēnu pagasta pārvaldes teritorijā:

7.1. Galēni – Priževoiti – Lomi;
7.2. Akmenāja – Priževoiti – Zeimuļi;
7.3. Mičuļevka – Vecbeči;
7.4. Galēni – Indāni;
7.5. Voveri – Pīzāni – Indāni;
7.6. Akmenāja – Pīzāni;
7.7. Stabulnieki – Kuperi –Lomi.

 

8. Stabulnieku pagasta pārvaldes teritorijā:

8.1. Stabulnieki – Kuperi – Lomi.

 

9. Riebiņu pagasta pārvaldes teritorijā:

9.1. Riebiņi – Kalnacki;
9.2. Opūgi – Runcavnieki;
9.3. Zabegi – Pušča;
9.4. Lukašiški – Pudniki;
9.5. Ķesteri – Zabegi;
9.6. Opūgi –Runcavnieki.

 

10. Silajāņu pagasta pārvaldes teritorijā:

10.1. Pušča – Jačmenišķi – Kotlerova;
10.2. Antāni – Kotlerova;
10.3. Krievu Balbārži – Latviešu Balbārži – Ščadrinieki;
10.4. Silajāņi – Padlipje;
10.5. Silajāņi – Kairiši;
10.6. Silajāņi-Kairiši – Markova – Špaki;
10.7. Antāni – Paļša;
10.8. Markova – Ostrova;
10.9. Krevi – Dumbrova – Golubi;
10.10. Bikova – Nalobņa.

 

11. Rušonas pagasta pārvaldes teritorijā:

1.1. Gaiļmuiža-Pizāni-Ivanāni;
11.2.Kalnacki-Prikuļu kapi-Kankuļi;
11.3.Eisāgi-Antonišķi-Makuši;
11.4.Kaži-Vilcāni;
11.5. Gaiļmuiža-Ludvigova;
11.6.Kategrade-Ondzuļi-Gaileiši;
11.7.Ondzuļi-Gračuļi-Kaži;
11.8.Zeiliņi-Stupāni-Eisāgi;
11.9.Kliškovas-Sededži-Stupāni;
11.10.Kastīre-Šņepsti;
11.11.Šņepsti-Ludvigova;
11.12.Urči-Kotāni;
11.13.Kastīre-Geļenova-Šaures;
11.14.Dāboli-Zeiles-Šņepsti;
11.15.Aizkalne-Kastīre;
11.16.Lipņaki-Solkas kapi;
11.17.Bašķi-Kastīre;
11.18.Šanti-Kropova;
11.19.Aglonas stacija-Rutuļu kapi;
11.20.Caunes-Grebeži-Rogovka;
11.21.Rušona-Siveriņa.

 

12. Upmalas pagasta pārvaldes teritorijā:

12.1. Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbiškas;
12.2. Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – Mačāni;
12.3. Svaļbiški – Mazkursīši;
12.4. Lielkursīši – Dambīši;
12.5. Vecvārkava – Daugumi;
12.6. Vepri – Kazēri;
12.7. Mežarejas – Upenieki – Paņijoņi;
12.8. Brakovski – Kaļvi;
12.9. Kazēri – Dzeņi;
12.10. Vanagi – Kļavinski – Vilcāni;
12.11. Pūgas – Pūgas;
12.12. Timenova – Lauski;
12.13. Čukruri – Čukuri;
12.14. Brakovski – Dolgais Bors.

 

13. Rožkalnu pagasta pārvaldes teritorijā:

13.1. Augšmukti – Purviņi;
13.2. Alkšņāres – Augšmuktu kapi;
13.3. Līdums – Jaudzemi;
13.4. Kvedervecumi – Romānvecumi;
13.5. Kvedervecumi – Krievu purvs;
13.6. Sergunta – Brieži;
13.7. Brieži – Jadvigova – Strodi;
13.8. Rimicāni – Birži – Vaivodi;
13.9. Vet.Iecirknis – Luterāņu baznīca;
13.10. Dubenca – Dubencas kapi;
13.11. Lazdāni – Andiņi – Rudinova;
13.12. Andiņi – Gadzāni;
13.13 Lazdāni – Kalēji;
13.14. Kalēji – Arendole;
13.15. Arendole – Aizalksne;
13.16. Lūziņi – Lozdas.

 

14. Aglonas pagasta pārvaldes teritorijā:

14.1. Kapiņi – Terehova Šumski;
14.2. Višķu ceļš – Ruskuliškas – Dudiškas – Tūļi;
14.3. Lopotas – Kundziniškas;
14.4. Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni;
14.5. Kundziniškas – Staskuni – Tūļi;
14.6. Lopotas – Dudiškas.

 

Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

  1. Artis Žukovs
    Tehniskās daļas būvinženieris
    Tālrunis: 28163090, e-pasts: artis.zukovs@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2022.