NVA Preiļu filiāle aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

17.02.2022.

Nodarbinātības valsts aģentūra Preiļu filiāle aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros.

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

  • komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
  • pašnodarbinātas personas;
  • biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
  • kooperatīvās sabiedrības.

Vairāk informācijas par pasākumu: https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-atbalsts-bezdarbnieka-nodarbinasanai.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar NVA Preiļu filiāles projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” koordinējošajiem ekspertiem:

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2022.