Iesāktie un plānotie investīciju projekti Preiļu novada pagastos

15.02.2022.

2022. gadā Preiļu novada pagastu teritorijās tiks turpināti vairāki iepriekš jau uzsāktie darbi un projekti, lai attīstītu infrastruktūru un radītu labvēlīgākus dzīves vides apstākļus (atzīmējam, ka vizuālajā materiālā skatāmi tikai lielākie no darbiem, kas notiek vai plānoti).

Šajā gadā turpinās darbi pie vairāku ezeru publiskās infrastruktūras un laivu piestātņu izveides projektiem, tiek veikta zivju resursu papildināšana ezeros. Tāpat notiek un tiks turpināti pašvaldības ceļu (~ 900 km kopgarumā) uzturēšanas darbi (caurteku, segumu uzturēšana, kopšana, satiksmes organizēšana utt.). Tiek veikti un turpināsies Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona – Voveri 0,000 – 0.650 km un 0,650 – 2,720 km pārbūves darbi. Tiks klāts melnais segums Rušonas pagastā posmā Šaures-Geļenova-Kastīre 0,2 km un Galēnu pagasta ciemā “Lomi” Dārza ielā 0,2 km garumā.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie ārējā finansējuma piesaistes, lai varētu realizēt vairākus projektus, t.sk. publiskās infrastruktūras “Vecvītoli” (Vecvārkava) izveidi, veikt apgaismojuma ierīkošanu un nomaiņu novada pagastos u.c. iedzīvotājiem svarīgus projektus. Par to, kuriem projektiem tiks iegūts finansējums un kā noritēs darbi, noteikti informēsim laika gaitā.

 

Informāciju apkopoja
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

 

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2022.