SAC “Preiļi” atskats par notikušo 2021. gadā

11.02.2022.

Aizgājušais 2021. gads Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātam “Preiļi” (turpmāk – Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais aprūpes centrs “Preiļi”, nosaukums mainīts ar 2022. gada 3. janvāri), tekstā – SAC “Preiļi”, ir bijis pārdzīvojumu pilns un emocionāli piesātināts gads, jo nepārtraukti negatīvās emocijas mijās ar pozitīvajām. Neviens nespēja prognozēt, kas notiks rīt, nākamajās dienās un nākotnē. Dzīvojām šodienā un sajūtas bija dažādas – brīžiem trauksmainas, jo īsti praksē vēl nebijām piedzīvojuši tik plašu, visaptverošu un bīstamu vīrusa slimību kā COVID-19 pandēmiju. Ņemot vērā, ka sociālās aprūpes iestādē darbs ir jānodrošina nepārtraukti, tad izaicinājumu bija daudz. Vispirms strikti iepazināmies ar LM (Labklājības ministrijas) un  SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) un citu uzraugošo institūciju ieteikumiem, norādēm, tad tika izstrādātas kārtības, rīcības plāni, kā notiks darbs institūcijā, tikai tad mēs varējām veikt savus tiešos pienākumus – aprūpēt seniorus un sniegt viņiem nepieciešamo palīdzību, atbalstu, ievērojot visus iespējamos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

Neskatoties uz pandēmijas izplatību, institūcijā nepārtraukti notika gan aktivitātes, gan pasākumi, vairāk, protams, digitālā veidā, kas bija jauni izaicinājumi gan darbiniekiem, gan klientiem. SAC “Preiļi” veiksmīgi sadarbojās ar Starptautisko sociālās aprūpes uzņēmumu  “Senior Group” un piedalījās visās lielajās svētku svinēšanās Latvijas mērogā – gan Jāņos, gan Ziemassvētkos. Skatījāmies koncertus un paši tos veidojām, filmējām un sūtījām projektu vadītājiem, lai redzētu arī sevi no malas. Ar šo Starptautisko sociālās aprūpes uzņēmumu mums sadarbība notiek jau ilgstoši, tāpēc mēs varam priecāties par saviem izaicinājumiem, dalību un reizē arī par izdošanos, ka notiek tādi sinerģijas brīži un viss izdodas veiksmīgi. Mēs lepojamies ar saviem iemītniekiem un priecājamies, ka viņi iespēju robežās piedalās pasākumos, ir atvērti un komunikabli, nebaidās reizēm  kļūdīties, kas arī ir ļoti pozitīvi.

Vasarā notika pasākumi āra apstākļos, tika sumināti gan Jāņi, gan Pēteri, sevišķi godinātas arī Annas. Jau vairāku gadu garumā piedalāmies NSUS labdarības biedrības organizētajos projektos, tai skaitā arī “Enģeļu pasts”, kur klienti saņēma dāvinājumus gan dzimšanas dienās, gan Ziemassvētkos. Sadarbība notika arī ar Betānijas dominikāņu māsu svētā Jāzepa klosteri, kuri klientiem ziedoja lietotu apģērbu. Esam ļoti pateicīgi Preiļu novada pensionāru biedrības priekšsēdētājai Marijai Briškai, ilggadējai organizatorei Elmai Aksjonovai  par sapratni un atbalstu šajā grūtajā laikā, kā arī biedrības “Mūsmājas” deju kolektīvam “Brūklenājs” un senioru ansamblim “Virši”, ka nenobijās no saspringtajiem apstākļiem apkārt un bija ar mums kopā šajā grūtajā periodā, iepriecinot mūsu seniorus ar jaunu izdomu, atraktivitāti un, protams, dāsnajiem našķiem ik reizi.

 

Mums visiem ir patīkami atcerēties pagājušā gada priecīgos notikumus, nav jau svarīgi, ka ir pagājis pusotrs mēnesis jaunajā gadā, bet, būtiskāk ir pateikt paldies visiem mūsu mīļajiem, dāsnajiem, labestīgajiem, draudzīgajiem cilvēkiem, kuri ir bijuši kopā ar mums, tai skaitā iemītnieku  brīvā laika kavēšanai – grāmatas, žurnāli un arī saldumi no Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīva, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkai par audio ierakstiem, grāmatām, kas ir lielāka šrifta burtiem, lai klienti var labāk redzēt. Mīļš paldies bibliotekārei Inai Sprūžai, kura sūtījumus atsūta ar Latvijas pasta starpniecību. Vasaras mēnešos tika apmeklēts arī Preiļu Leļļu muzejs un sirsnīgi pateicības vārdi galerijas īpašniecei,  veidotājai un muzeja īpašniecei Vladlenai, kura ar savu mākslu ir apbūrusi ne vienu vien ekskursantu.

 

Svētku noskaņojumam savus dāvinājumus pansionāta iemītniekiem bija sarūpējuši daudzi cilvēki. Pīrāgu, kūku cepēji (Zigmārs un Zane Erti, Latveļu ģimene, Voicehovičas ģimene, Preiļu Brīvā skola, Anita Gribuška no Īrijas, Adrians Kristofers,  Preiļu 1.pamatskolas 2 D klases audzinātāja Viktorija Ancāne un viņas audzēkņi ar vecākiem) un zeķu adītājas – Sofija Ruskule, Marija Skutele, Valentīna Greiža, Vladislava Onoško). Televizora dāvinājums no Anusānu ģimenes Aizkalnē, bet Evaņģēlisko Kristiešu draudze “Zilais Krusts”  dāvāja higiēnas preces (zobu pastas, birstītes, skrubji, krēmi). Medus vācelītes senioriem bija sarūpējusi Pētera ģimene. Biedrības “Mūsmājas” dalībnieces bija sarūpējušas pašrocīgi sašūtus, skaistus spilventiņus un arī saldumus. Teklas Pudānes mazmeita uzdāvināja pansionātam sava gleznas, savukārt Laura Pliča bagātīgi apdāvināja ar augļiem. Preiļu 2.vidusskolas pedagogu, skolēnu un  viņu vecāku vārdā direktore Nadežda Hļebnikova piegādāja sarūpētās dāvaniņas iemītniekiem – higiēnas preces, kalendārus, ievārījumus, salātus. No Preiļu Romas katoļu draudzes dekāna J. Stepiņa un priestera J. Voverova pēc Ziemassvētku Mises SAC iemītnieki saņēma dāvaniņu un siltus novēlējumus Jaunajā gadā.  Balts un pūkains paldies, lai aizlido pie Lidijas Grigas, kura katram iemītniekam dāvāja roku darinātu baltu Ziemassvētku enģelīti. Tāpat lielu paldies sakām mūsu, nu jau vairāku gadu garumā sadarbības partneriem, draugiem no Pelēču pamatskolas, kā arī pedagogiem, bērniem, vecākiem par viņu ik gadu sarūpētajiem skaistajiem Adventes vainadziņiem, saldumiem un citām dāvanām. Pateicamies Preiļu Lauku atbalsta dienesta vadītājai Inārai Lukaševicai un viņas kolēģiem, biedrības “Preiļu veselības veicināšanas biedrībapriekšsēdētājai Ievai Anševicai ar ģimeni, kā arī ir jāpiemin ļoti patīkams pārsteigums no mūsu kaimiņiem – SIA “Himalayan International”, īpašnieces Aija Parlagreko un valdes priekšsēdētāja Līga Alijeva, kas dāvāja dāsnu ziedojumu  SAC “Preiļi” iemītnieku inventāra iegādei ikdienai un pasākumu organizēšanai.

Sirsnīgs paldies visiem un būsim kopā veseli, garā bagāti, labestīgi un dāvāsim patīkamus mirkļus viens otram Jaunajā 2022. gadā!

SAC “Preiļi” senioru un kolektīva vārdā
vadītāja Inga Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2022.