Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES

04.02.2022.

Patlaban  norisinās parakstu vākšana Eiropas pilsoņu iniciatīvai “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” (https://lv.eci-ubi.eu/), tādēļ ir būtiski sabiedrībai uzzināt pēc iespējas vairāk par to, kas ir beznosacījumu pamatienākumi (BPI) un kā tie ietekmē sabiedrību.

Eiropas pilsoņu iniciatīva tika sākta, lai mudinātu ES sabiedrību vairāk iesaistīties Savienības politiskajā dzīvē. Savācot miljonu parakstu, pilsoņi var likt Eiropas Komisijai apsvērt iespēju sagatavot kādu noteiktu jomu reglamentējošu tiesību aktu un Komisija lems par turpmāko rīcību.

Tēmas, par kurām tiek veidoti raksti, ir par beznosacījumu pamatpienākumu ietekmi uz sociālajām tiesībām un drošību, taisnīgumu, nabadzību un nevienlīdzību, darbu un pašnodarbinātību, veselību, izglītību, zaļo transformāciju, robotizāciju un automatizāciju, ekonomisko aktivitāti, demokrātiju un tiesiskumu, kā BPI atbilst ES mērķiem un vērtībām, pamattiesību hartai un Sociālo tiesību pīlāra 20 principiem, tai skaitā par konferenci Par Eiropas nākotni u. tml. tēmām, raugoties caur Latvijas prizmu.

Līdz šim Eiropas iniciatīvai “Sākt beznosacījuma pamatienākumus visā ES” kopumā ir savākti vismaz 172616 ES pilsoņu paraksti, no kuriem 3695 ir Latvijas pilsoņu paraksti.

Plašāks ieskats par Beznosacījumu pamatienākumu (BPI) ietekmi uz izglītību skatāms pievienotajā dokumentā (PDF).

Aija Lasmane,
biedrības “Vecdaugavieši” valdes priekšsēdētāja,
Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” koordinatore Latvijā

Pēdējās izmaiņas: 04.02.2022.