Latgales lauku skolu audzēkņi vēl līdz 10. februārim var iesūtīt radošos darbus Naaizmērstulei veltītajam jaunrades darbu konkursam

28.01.2022.

Aglonas vidusskola jau 15. gadu rīko pedagoģei un rakstniecei Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) veltīto jaunrades darbu un ilustrāciju konkursu Latgales lauku skolu audzēkņiem. Šogad konkursa tēma ir “Lobi dorbi var byut leli un mozi” /Naaizmērstule/.  Skolēni tiek aicināti iepazīties ar Naaizmērstules literārajiem darbiem un pēc to motīviem atklāt savas domas, pārdzīvojumus savos jaunrades darbos un ilustrācijās.  Skola jaunrades darbus un ilustrāciju darbu iesūtīšanas termiņš beidzas 2022. gada 10. februārī.

Dalībnieku uzdevums uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties darbam savu virsrakstu. Darba apjoms – līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā. Darba valoda – latviešu valoda vai latgaliešu valoda. Skolotāja- konsultanta uzdevums elektroniski iesūtīt jaunrades darbus līdz 2022. gada 10.februārim, katra skolēna darbu (vārds, uzvārds, kl.) pievienojot kā atsevišķu Word dokumentu uz e-pasta adresi:  monika.pusnakova@inbox.lv.

Vai arī – uzzīmēt uz A4 lapas ilustrāciju (tehnika pēc izvēles) atbilstoši konkursa tēmai, lapas otrajā pusē norādīt ilustrācijas autoru, klasi, skolu, skolotāju konsultantu. Ilustrāciju oriģinālu sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 10.02.2022) uz adresi: Daugavpils iela 6, Aglona, Preiļu novads, LV5304 vai atdot Aglonas vidussskolas lietvedībā.

Labākie darbi, darbu fragmenti (pēc žūrijas ieskatiem) konkursa noslēguma pasākumā tiks nolasīti un izvietoti izstādē. Darbus apkopos jaunrades darbu žurnālā.
Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz apbalvošanu konkursa noslēguma pasākumā klātienē 2022. gada 10. martā plkst. 12.30 Aglonas vidusskolā vai arī notiks attālināti.

Konkursa nolikums.

Naaizmērstule dzimusi 1890. gada 28. oktobrī Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Veckubulovā, strādājusi par skolotāju Jezufinovas Moļu muižas skolā, pēc tam arī skolās Balvos, Somersētā, Mežiniekos, Aulejā un Aglonā. Naaizmērstule bija pieticīga un pašaizliedzīga, kalpoja Dievam un cilvēkiem. Apzinoties, ka bērniem tajā laikā pietrūka saturīgas lasāmvielas, viņa sāka vākt teikas un pasakas, tulkot citu autoru darbus. (Apdūmoj labi!, Par barnu audzynošanu un mocišonu.) Naaizmērstule rakstīja pasakas, dzeju, teikas, nostāstus un stāstus kristīgās morāles garā. Savos darbos rakstniece izcēla patriotismu, pieskārās ikdienišķām lauku cilvēku dzīves problēmām, stāstos un pasakās parasti ielika dzīves gudrības un pamācības. Naaizmērstules darbi ir apkopoti krājumos “Lauku zīdi” (1934.g.) un “Dīva dōrza pučeites” (1934.g). Pazīstamākais no Naaizmērstules patriotiskajiem darbiem ir rakstnieces pirmais publicētais dzejolis prozā “Tu manis navaicoj! (avīze “Dryva”, 1913.g. 21. numurs).

Kontaktinformācija:
M. Pušņakova, tālr.:  26446978
E-pasts: monika.pusnakova@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2022.