Informācija iedzīvotājiem par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā

24.01.2022.

Lai ikvienā Preiļu novada pagastā nodrošinātu komunālo pakalpojumu pieejamību pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunajā Preiļu novadā darbojas Aglonas komunālo pakalpojumu daļa, Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa un Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa.

Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa nodrošina komunālo pakalpojumu pieejamību Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu iedzīvotājiem, kuru mājām ir pieslēgts centralizētais ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, atkritumu izvešana. Daļas pārziņā ir arī rūpes par pagastu teritoriju labiekārtošanu, sakārtošanu, pašvaldības īpašumā esošo bīstamo koku novākšanu. Tāpat komunālā daļa saimniecības objektos veiks ekspluatācijas, profilakses, kontroles un remonta darbus.

Ja iedzīvotājiem radušies jautājumi par izrakstītajiem rēķiniem (par komunālajiem pakalpojumiem), aicinām sazināties ar daļas vadītāju Lailu Lazdāni (tālr. 20399639, e-pasts: laila.lazdane@preili.lv), citos jautājumos var vērsties arī pie Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu pārvalžu vadītājām.

Aglonas komunālo pakalpojumu daļas galvenās funkcijas ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un pagasta iestādēm, ūdens piegādes komunikāciju uzturēšanu, profilaktisko apkopju nodrošināšanu Aglonas ciematā, Jaunciemā un Jaunaglonā. Pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošināts kanalizācijas nosēdaku atsūknēšanas pakalpojums. Ar siltuma apgādi tiek nodrošināta 18 dzīvokļu dzīvojamā māja. Tāpat tiek veikta Aglonas pagasta teritorijas sakopšana un labiekārtošana.

Par komunālajiem jautājumiem Aglonas pagasta iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti vērsties pie daļas vadītāja Andra Indāna, zvanot pa tālruni 26390581 vai rakstot uz e-pastu andris.indans@preili.lv.

Savukārt, Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļā izveidotas mobilās vienības, kas apkalpo lauku teritoriju pagastu (Sīļukalns, Galēni, Stabulnieki, Riebiņi, Silajāņi, Rušona, Sauna, Pelēči, perspektīvā Aizkalne) komunālās saimniecības objektus (ūdensvads, kanalizācija, katlu mājas, pašvaldības iestādes, ielu apgaismojums). Personālam ir speciāli aprīkots transports ar nepieciešamajām iekārtām un instrumentiem, lai veiktu iekārtu tehniskās apkopes, dažādu inženierkomunikāciju un iekārtu bojājumu novēršanu, dažādus remontdarbus. Maksas pakalpojumi (traktormuca un santehniķis) tiek sniegti noslēdzot savstarpēju līgumu. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar pagasta pārvaldēm vai Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas vadītāju Artūru Meluškānu (tālr. 25214135 e-pasts: arturs.meluskans@preili.lv), vai vadītāja vietnieku Robertu Kabakovu (e-pasts: roberts.kabakovs@preili.lv).

Katrā no Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas apsaimniekotajiem pagastiem ir savs strādnieks, kurš ikdienā veic objektu uzraudzību (seko līdzi NAi darbībai, ūdens sagatavošanas staciju darbībai, patēriņam, veic teritorijas uzkopšanu, sniega tīrīšanu, zāles pļaušanu, labiekārtošanas darbus utt.), kā arī citus pagastu pārvalžu vadītāju norīkotus darbus.

Tāpat šajā komunālo pakalpojumu daļā strādā arī pagaidu sabiedrisko darbu organizators, kurš koordinē visu Preiļu novada pašvaldības teritorijā algoto pagaidu sabiedrisko darbinieku lietvedības dokumentāciju, konkrētos darbus norīkojot kopā ar pagastu vadītājiem.

Par aktuālo informāciju vai izmaiņām saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un novada avīzē “Preiļu Novada Vēstis”.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2022.