Jaunatnes jomas darbības izvērtēšana un attīstības perspektīvas

18.01.2022.

18. janvārī Preiļu novada pašvaldības darbinieki tikās ar novada jaunatnes jomas iestādēm un jaunizveidoto Kultūras un Tūrisma pārvaldi, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Abu dokumentu publiskā apspriešana jau notika 2021. gada novembrī un decembrī. Balstoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, abi plāni tiks papildināti un pilnveidoti.

Tā kā jaunieši ir viena no jebkuras pašvaldības prioritārajām mērķauditorijām, svarīgi nodrošināt ļoti stratēģisku un mērķtiecīgu darba ar jaunatni struktūru. Tai ilgtermiņā jāveicina jaunākajā paaudzē pārliecība, ka viņiem ir iespēja savu nākotni saistīt ar Preiļiem. Protams, apziņu, ka vēlos dzīvot reģionā, neizveido jauniešu centrs vai jaunatnes darba organizators. Lielākā atbildība veselīgas reģionālās piederības veidošanā ir ģimenei un sabiedrībai kopumā. Tomēr gan skolas, gan jaunatnes jomas iestādes var mudināt novērtēt pozitīvos ieguvumus, ko sniedz dzīve Preiļu novadā.

Kā uzsvēra Jauniešu centra “Četri” vadītāja Santa Ancāne-Novikova: “Jauniešiem ir ļoti svarīgi izveidot pozitīvas emocijas un atmiņas par novadu, kurā viņi aug un attīstās. Jaunības laiks, kad cilvēks pieaug un kļūst par nobriedušu personību, ir ļoti emocionāls un nereti tieši šajā vecumposmā piedzīvotais iespiežas atmiņās un cilvēka vērtībās uz visu mūžu. Strādājot darbā ar jaunatni, ļoti bieži redzu, ka jauniešu apmācību programmas, pasākumi, neformālie tīklošanās “tusiņi” un citi jauniešu centra notikumi ir tie, kas veido pozitīvu un optimistisku skatījumu uz dzimto vietu arī ilgtermiņā.”

Runājot par jaunatnes politiku reģionos, jāsaprot, ka jauniešiem ir jādodas prom, lai studētu, uzkrātu pieredzi, pilnveidotos profesionālā ziņā un tas nevienam nebūtu jāapkaro. Vairāk būtu jāstrādā, lai studiju laikā jaunietis nepazaudē dzīvu saikni ar savu dzimto novadu, kas bieži vien ir svarīgākais apsvērums, lai pēc studijām vai pat ilgstošākas karjeras ārzemēs vai citās Latvijas pilsētās, cilvēks izvēlētos atgriezties uz pastāvīgu dzīvi reģionā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2022.