Rušonas pamatskolas akreditācija un nākotnes attīstība

14.01.2022.

Izskatot Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska 2022. gada 10. janvāra vēstuli Preiļu novada domei, 13. janvāri Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika vērtēts jautājums par Rušonas pamatskolas akreditāciju un skolas nākotnes perspektīvu, saistībā ar to, ka iestādei beidzas akreditācijas termiņš.

Sēdē tika nolemts reorganizēt Rušonas pamatskolu, no 2023. gada 1. septembra pievienojot to Aglonas vidusskolai kā filiāli. Tāpat tika nolemts lūgt Izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Rušonas pamatskolas akreditācijas termiņu līdz 2023. gada 1. septembrim un atcelt 2021./2022. mācību gadā plānoto iestādes akreditāciju, jo pēc Rušonas pamatskolas pievienošanas Aglonas vidusskolai, pamatskola darbosies pēc Aglonas vidusskolas jau akreditētajām mācību programmām.

Plānotais reorganizācijas variants ir saskaņots ar Rušonas pamatskolas un Aglonas vidusskolas iestāžu vadītājiem, veiktas pārrunas ar skolas padomes pārstāvjiem. Rušonas pamatskolas skolēnu un viņu vecāku ikdienu šī reorganizācija neietekmēs, jo attiecībā uz mācību procesu izmaiņas netiek plānotas.

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

 

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2022.