Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2021. gadu

11.01.2022.

Katra jaunā gada sākumā pašvaldības iestādes atskatās uz aizvadīto gadu, izvērtē paveiktos darbus un sasniegtos rezultātus. Arī Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa 2021. gadā ir piedzīvojusi izmaiņas. 2021. gada oktobrī tika apvienotas četru novadu (Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas) dzimtsarakstu nodaļas vienā Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļa veic dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, reģistrē laulības faktus, izsniedz izziņas par vēsturiskajiem reģistriem un sagatavo atkārtotās civilstāvokļa aktu apliecības,  kā arī veic fizisku un juridisku personu dažādu iesniegumu izskatīšanu.

Patīkami ir tas, ka aizvadītajā gadā Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 123 dzimšanas fakti, kas ir par 31 reģistrēto jaundzimušo vairāk kā 2020. gadā (92). Reģistrētas 60 meitenes un 63 zēni. Tikai,  kā norāda nodaļas vadītāja Liāna Loginova-Plivda, šie skaitļi nebūt nenorāda, ka ir pieaudzis novadā dzimušo bērniņu skaits, jo reģistrē mazuļus ne tikai Preiļu novada iedzīvotāji, bet arī citu novadu vecāki, kuri izvēlējās savu atvasi reģistrēt Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, 95 jaundzimušajiem vecāki norādījuši Preiļu novadu kā deklarēto dzīvesvietu.

Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita 53 mazuļi reģistrēti kā pirmais bērns ģimenē, 36 – otrie, 19 – trešie, 8 – ceturtie, 3 – piektie, 3 – sestie un viens jaundzimušais kā septītais bērns ģimenē. Meitenēm populārākie vārdi 2021. gadā ir bijuši Viktorija (5) un Marta (3), savukārt, zēniem – Dominiks (3).

Reģistrēto miršanas faktu daudzums salīdzinot ar 2020. gadu ir pieaudzis. Aizvadītajā gadā reģistrēti 280 miršanas fakti (2020. gadā – 168), ko daļēji ietekmējusi Covid-19 infekcija.

Par spīti sarežģītajai epidemioloģiskajai situācijai, 2021. gadā Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 53 laulības (2020. gadā – 41) un visas laulības nodaļā, vai ārpus tās, tikušas noslēgtas svinīgi.

Dzimtsarakstu nodaļas  arhīvā saņemti  768 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, izskatītas 31 papildinājuma vai labojuma lietas, 14 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu.

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto informāciju apkopoja
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2022.