Informācija par dabasgāzes pārvades sistēmu pašvaldības teritorijā

06.01.2022.

Atbilstoši MK noteikumiem, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā. Arī Preiļu novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem akciju sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi, kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

 

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus iepazīties ar pielikumā izvietoto akciju sabiedrības sagatavoto informāciju – Pielikums.

 

Informāciju sagatavoja

AS  “Conexus Baltic Grid”

Pēdējās izmaiņas: 06.01.2022.