Preiļu novada domes 6. janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība

06.01.2022.

Sēde notiks 2022.gada 6. janvārī plkst. 14.00 Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas zālē Raiņa ielā 19, Preiļos.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par 2021.gada 29.decembra lēmuma Nr. 27; 33§ precizēšanu.
  2.  Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
  3. Par Preiļu novada Aizkalnes pagasta, Stabulnieku pagasta un Galēnu pagasta pārvalžu
    vadītāju atbrīvošanu no amata.

Sēdes darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 06.01.2022.