Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju turpmāk veiks tikai veterinārārsti

05.01.2022.

Stājušies spēkā grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, līdz ar to mainās mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība.

Turpmāk praktizējošs veterinārārsts veiks ne tikai mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu, bet arī to pirmreizējo reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.

Kā noteikts Veterinārmedicīnas likumā, Pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī ir tiesīga izdot administratīvos aktus par suņa apzīmēšanu un reģistrāciju. Likums nosaka arī to, ka Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka institūciju, kas ir pilnvarota pašvaldības vārdā veikt noteikto uzraudzību un kontroli.

Pamatojoties uz grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, Zemkopības ministrija gatavo jaunus Ministru kabineta noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību – valdībai šie noteikumi ir jāpieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa
pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma grozījumiem

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2022.