SOLIDART konference – sadarbības valstu debates par reprezentatīvo materiālu izveidi un nākamā gada plāniem

30.12.2021.

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā ir partneri vēl no septiņām valstīm – Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

17. decembrī notika kārtējā tikšanās ZOOM platformā ar sadarbības valstīm, kur tika diskutēts par to, kas ir paveikts līdz šim projekta ietvaros. Dalībvalstis dalījās savā pieredzē un sniedza atsauksmes par paveikto. Tika risināts jautājums par kopīgiem reprezentatīvajiem materiāliem projektam, kā arī jau tika sākts plānot nākamā gada aktivitātes. Tika izveidota kopīga dalībniekiem datu bāze, kur ievietoti svarīgākie dokumenti, idejas, materiāli veiksmīga projekta un sadarbības gaitas veicināšanai.

Projekta SOLIDART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Pēdējās izmaiņas: 30.12.2021.