Par 29. decembra domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, kas skar plašākas iedzīvotāju grupas

30.12.2021.

Par skolēnu autobusu maršrutu optimizāciju

Preiļu novada pašvaldības Transporta daļa veikusi apjomīgu darbu, analizējot skolēnu pārvadājumu maršrutus Preiļu novadā. Jau iepriekš ir bijis konstatēts, ka daži no līdzšinējiem maršrutiem ir dārgi un izglītības iestādes izvēle, kas ir šo nerentablo maršrutu galamērķis, ir pretrunā ar Izglītības ministrijas ieteikumiem, ka bērnam būtu jādodas uz tuvāko vai tuvāko labāko (skatoties pēc skolu reitinga) izglītības iestādi. Sastādot 2022. gada Preiļu pašvaldības budžetu, ir pieņemts lēmums risināt šo situāciju.

Iedziļinoties un iepazīstoties ar reālajiem gadījumiem – no kādiem pagastiem bērni tiek vesti uz kurām skolām, atklājas pat tādi gadījumi, kad pamatskolnieks skolas autobusā nobrauc līdz 90 km dienā, dodoties uz kādu konkrētu pagasta skolu, pabraucot garām vairākām citām skolām. Tajā pašā laikā, izvēloties mācīties tuvākajā mācību iestādē, bērnam līdz skolai būtu jāmēro tikai 7 km vai 15 km garš ceļš vienā virzienā.

Pašvaldības budžetā skolēnu pārvadājumi ir gana liela pozīcija, kas, sadārdzinoties degvielai, kļūst tikai lielāka. Šī iemesla dēļ, izskatot Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāja sagatavoto lēmumprojektu par skolēnu pārvadājumu maršrutu optimizāciju un atcelšanu tika pieņemts lēmums:

atcelt šādus maršrutus:

NR.1-2 Maršruts: Riebiņu vidusskola – Preiļi – Anspoki – Šņepsti – Aglonas stacija – Rušonas pamatskola.

NR.3-1 Maršruts: Čaunāni- Stabulnieki- Patmalnieki- Kauša- Riebiņu vidusskola.

NR.3-2 Maršruts: Riebiņu vidusskola -Kalna Randari-Pieniņi-Līči- Preiļi-Riebiņu vidusskola.

NR.12-1 Maršruts: Aglona -Kastīre- Bašķi- Aglonas stacija- Rutuļi- Voguļi- Aglonas vidusskola.

Atcelto maršrutu vietā papildināt esošos maršrutus:

NR.18 Maršruts: Preiļi – Līči – Prīkuļi – Lielie Anspoki – Betišķi – Smelteri – Salas pamatskola – Skuteļi– Pieniņi- Līči- Preiļi – Riebiņi

NR.20 Maršrutu: Lielie Anspoki- Kalna Gudļevski – Stabulnieki- Polkorna – Pastari – Smelteri – Gribusti – Salas pamatskola.

Skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumi stāsies spēkā ar 2022. gada 17.janvāri.

Par ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs

Izstrādājot vienotu Preiļu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam, izvērtējot Preiļu novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieredzi par atbalstu ēdināšanas maksas segšanā izglītības iestādēs, Preiļu novada dome lēma par vienotu pieeju ēdināšanas maksas segšanai Preiļu novada izglītības iestādēs.

No 2022. gada 1.februāra maksa par ēdināšanu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un pirmskolas bērnu grupā 1,5 līdz 4 gadi noteikta EUR 35,00 mēnesī. Bērnu grupā 5 līdz 6 gadi, pusdienu izmaksas 100% apmērā pašvaldības finansējums, vecāku līdzmaksājums EUR 15,00 mēnesī (par brokastīm un launagu). Tāpat kā līdz šim ēdināšanas izdevumu izmaksas tiks segtas 100% apmērā sākumskolas (1.-4. klase) skolēniem un 5.-9.klašu skolēniem līdz 2022.gada 31.decembrim. Savukārt, vispārējās izglītības iestāžu 10- 12.klašu skolēniem par pusdienām būs jāmaksā tikai 50%, otru pusi segs pašvaldība. Skolas vecuma audzēkņiem, kuri dzīvo internātā noteikta maksa EUR 1,00 dienā (par brokastīm un vakariņām) pirmskolas vecuma bērniem papildus noteiktajai maksai par brokastīm, pusdienām un launagu EUR 35,00 par vakariņām būs jāmaksā EUR 0,50 dienā. Daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem atbilstoši Labklājības pārvaldes nolikumam būs pieejamas atlaides ēdināšanas izmaksu segšanai.

Par dzīvojamo ēku apsaimniekošanas maksas noteikšanu Upmalas un Rožkalnu pagastos

Preiļu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par vairāku daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas maksas maiņu. Jaunā maksa noteikta, izvērtējot katras ēkas tehnisko stāvokli, plānoto remontdarbu apjomu un vērā ņemot iedzīvotāju vēlmes.

Dzīvojamās ēkas Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā apsaimniekošanas maksa mēnesī noteikta – EUR 0,135 bez pievienotās vērtības nodokļa par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.  Savukārt, dzīvojamās mājas Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā dzīvojamās telpas apsaimniekošanas maksa mēnesī noteikta EUR 0,05 bez pievienotās vērtības nodokļa par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.

Dzīvojamās ēkas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu novadā dzīvojamās telpas apsaimniekošanas maksa mēnesī noteikta – EUR 0,36 bez pievienotās vērtības nodokļa par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.

Uzkrātā apsaimniekošanas maksa tiks izlietota dzīvojamo ēku uzturēšanai un nepieciešamo remontdarbu veikšanai. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Pēdējās izmaiņas: 30.12.2021.