Preiļu rajona partnerība izsludina LEADER projektu kārtu sabiedriskā labuma projektiem

29.12.2021.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

12. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 27.01.2022. – 27.02.2022.

12. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 215 903,21.

Projektu iesniegumu iesniegšana: Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi. Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode, tālr. 22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv, mājas lapa: www.preilupartneriba.lv.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
• biedrības “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
• biedrības mājas lapas www.preilupartneriba.lv
• Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu.

Papildu informācija un vērtēšanas kritēriji (PDF). 

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2021.