Noslēdzies konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Preiļu novadā

29.12.2021.

Ziņa ir papildināta.

Lai veicinātu Ziemassvētku noskaņojumu Preiļu novadā, 14. decembrī bija izsludināts svētku sajūtas veidojošs skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”. Organizējot šo konkursu, pašvaldības mērķis bija veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu Preiļu novadam. Laikā, kad daudzi tradicionālie svētku pasākumi mums liegti, ir svarīgi ieinteresēt un motivēt māju un uzņēmumu īpašniekus radīt Ziemassvētku noskaņu pilsētā un laukos. Cilvēki novērtē, ka apkārtnes ēkas ir sapostas, izgaismotas un svinīgas, radot vienotu svētku noskaņu visā novadā.

Vērtēšanai tika iesūtīti 17 pieteikumi. Preiļu novada iedzīvotāji bija aicināti veidot svētku noformējumu logiem, skatlogiem, fasādēm, pieguļošajām teritorijām, kas atbilstu pieciem galvenajiem kritērijiem: noformējuma atbilstība Ziemassvētku noskaņai un tradīcijām; noformējuma ideja un tās realizācija, radošums un oriģinālas izpausmes vidē, pielietoto materiālu oriģinalitāte; noformējuma atbilstība iestādes vai uzņēmuma darbības veidam; noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, stila vienotība; objekta vizuālais koptēls (skatloga noformējums, izkārtne, piegulošās teritorijas sakoptība u.c.), kvalitāte.

Konkursa vērtēšanas komisija ir noteikusi uzvarētājus trīs kategorijās:

Kategorijā “Privātmāju noformējums” komisijas vērtējumā tika piešķirtas divas otrās vietas –  M. Matisānes pieteiktajam īpašumam Aglonas pagastā un I. Podinas īpašumam Preiļos. Savukārt, dalītu trešo vietu ieguva I. Repša īpašums Aglonā un I. Veigules īpašums Riebiņos.

Par kategorijas “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” laureātiem kļuva SIA “Arka Preiļi” īpašums Preiļos, un Ž. Osipovai piederošais īpašums Preiļos.

Kategorijā “Valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums” par laureātiem kļuva Vārkavas apvienības pārvalde, Pelēču pagasta pārvalde un Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestāde.

Ceram uz atsaucību un tikpat skaisti izrotātām ēkām, telpām, skatlogiem un pagalmiem arī nākamgad!

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pēdējās izmaiņas: 30.12.2021.