Noslēdzies jauniešu projekts “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”

23.12.2021.

2021.gada 13. decembrī noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātā projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija.
Projekta mērķis: nodrošināt atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu kopienai, sniegt iespēju jauniešiem socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā mazinot jauniešu psihoemeocionālos veselības riskus.

Projekta ietvaros tika īstenotas 14 aktivitātes:
1. Karjeras konsultanta konsultācijas (3 nodarbības);
2. Lekcija “Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem” Zoom platformā;
Nodarbības laikā jaunieši apskatīja tādus jautājumus kā:
– Veselīga un produktīva ikdienas režīma veidošana;
– Fiziskās un mentālās veselības (t.sk. enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi;
– Laika plānošanas pamatprincipi;
– Personīgās organizētības sistēmas veidošana;
– Darbu izpildes stratēģijas – kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos?
3. Foto orientēšanās pa Riebiņiem;
4. Foto un video montāžas meistarklase;
5. Velo, kanoe laivu brauciens;
6. Mācību vizīte, ekskursija Dabas izglītības centrs “Rāzna”;
7. Pašizaugsmes treniņš jauniešiem;
8. Keramikas meistarklase;
9. 3D modelēšanas un printēšanas apmācība jauniešiem + iegādāti 3D printeri (2.gab.), tas būs ieguldījums nākotnē, kas paver plašākas iespējas realizēt jaunas idejas, ļaujot jauniešiem paaugstināt kompetenci, iekļaušanos darba tirgū.
10. Šūšanas meistarklase
11. Rotu darināšanas meistarklase;
12. Kilometru vākšanas izaicinājums.

Ar aktivitāšu palīdzību tika veicināta – jaunu zināšanu un prasmju apguve, paaugstināta pašapziņa, iespēju robežās uzlabots jauniešu psihoemocionālais stāvoklis, sekmēta brīvā laika pavadīšana ārpusskolas.

Aktivitātēs kopā piedalījās 114 jaunieši no Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu, Rušonas pagastiem un Preiļiem, no tiem 60 jaunieši vecumā no 14 līdz 16 gadiem, kas ir projekta mērķa grupa.  Uzrunāt un motivēt jauniešus palīdzēja sadarbības partneri Riebiņu vidusskola, MJIC “Pakāpieni”.

Projekta īstenošanas termiņš no 2021.gada 16. septembra līdz 2021.gada 13. decembrim. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. 2023.gadam ietvaros.

Projekta vadītāja
Sanita Kabakova

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2022.