Preiļu novada bāriņtiesa informē par norēķinu sniegšanu

22.12.2021.

Vecākiem, pārvaldot bērnu mantu, aizbildņiem, personu ar ierobežotu rīcībspēju aizgādņiem, mantojuma masas aizgādņiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājiem ik gadu līdz 1.februārim ir jāiesniedz bāriņtiesā norēķins.

Norēķinus var iesniegt Preiļos, Aglonas iela 1a, atbildīgais darbinieks – lietvede Ilona Trifanova  (tālr.: 65322107) vai tuvāk savai dzīvesvietai:

Riebiņu apvienības pārvaldē, atbildīgais darbinieks – bāriņtiesas locekle Inta Baško Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., tālr.: 22453617.

Aglonas pagasta pārvaldē, atbildīgais darbinieks – bāriņtiesas locekle Valentīna Krīvāne, Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu nov., tālr.: 26156238.

Vārkavas apvienības pārvaldē, atbildīgais darbinieks – bāriņtiesas locekle Iveta Stivriška Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., tālr.: 20384632.

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja     Natālija Rinča

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2021.