2022. gada 1. janvārī tiks slēgtas trīs Preiļu novada (bijušā Riebiņu novada) bibliotēkas

17.12.2021.

Veicot bibliotēku darbību izvērtējumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, 2021.gada 30.novembra Domes sēdē, ņemot vērā 2021.gada 12.novembra Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu Nr.8.3-1/8, tika pieņemts lēmums slēgt Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas.

Gailīšu bibliotēka (dibināta 1970.gadā) atradās Preiļu novada Rušonas pagastā, kur atrodas vēl 2 bibliotēkas – Kastīres un Rušonas bibliotēka. Pēc bibliotēkas slēgšanas, aktīvais (jaunāko un pieprasītāko) grāmatu fonds tiks sadalīts Rušonas pagasta bibliotēkām.  Lokācijas ziņā iedzīvotājiem tuvākā bibliotēka, kur var saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus, ir Preiļu Galvenā bibliotēka (9 km).

Gailīšu pagasta iedzīvotājiem tiks piedāvāta individuāli pasūtītu bibliotēkas izdevumu piegāde līdz autobusa pieturai “Gailīši”, pēc iepriekšējās vienošanās, sazinoties ar Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāju pa m.t. 26819391.

Kotļerovas bibliotēka (dibināta 1950.gadā) atradās Preiļu novada Silajāņu pagastā. Bez Kotļerovas bibliotēkas pagastā iedzīvotājiem ir pieejama vēl viena bibliotēka – Silajāņu bibliotēka. Pēc bibliotēkas slēgšanas, Kotļerovas bibliotēkas aktīvais (jaunāko un pieprasītāko) grāmatu fonds tiks sadalīts Riebiņu un Silajāņu pagasta bibliotēkām.  Lokācijas ziņā Kotļerovas bibliotēkas apmeklētājiem 7,5 km attālumā pieejama Silajāņu bibliotēka un 7,3 km attālumā Riebiņu bibliotēka, kur bibliotēkas strādā pilnā slodzē un iedzīvotāji var saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

Pieniņu bibliotēka (dibināta 1951.gadā) atradās Preiļu novada Riebiņu pagastā. Bez Pieniņu bibliotēkas pagastā iedzīvotājiem ir pieejama vēl viena bibliotēka – Riebiņu bibliotēka. Pēc bibliotēkas slēgšanas, aktīvais (jaunāko un pieprasītāko) grāmatu fonds tiks sadalīts Saunas un Riebiņu pagasta bibliotēkām. Lokācijas ziņā Pieniņu bibliotēkas apmeklētājiem 7,7 km attālumā atrodas Riebiņu bibliotēka un 7,9 km attālumā Smelteru bibliotēka, kur iedzīvotāji var saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

Lai Pieniņu pagasta iedzīvotājiem turpmāk nodrošinātu iespēju saņemt bibliotēkas izdevumus tuvāk dzīvesvietai, tiks piedāvāta iespēja piegādāt iepriekš individuāli pasūtītus izdevumus. Par piegādi aicinām sazināties ar Smelteru bibliotēkas vadītāju Mariju Giluči pa m.t. 26604448.

Izsakām pateicību pieredzējušām bibliotēku vadītājām: Gailīšu bibliotēkas vadītājai Maritai Kalvānei, Kotļerovas bibliotēkas vadītājai Marijai Zaharevičai, Pieniņu bibliotēkas vadītājai Marijai Gilučei par nesavtīgo darba veikumu, un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēku attīstībā, bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un iedzīvotāju informēšanā, izglītošanā.

Dodoties pelnītā atpūtā, pateicību izsakām arī Smelteru bibliotēkas vadītājai Anna Lasmanei par ilggadēju (44 darba gadu) ieguldījumu bibliotēkas darbībā un tās attīstībā, bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanā, iedzīvotāju informēšanā un izglītošanā. Turpmāk Smelteru bibliotēkas vadītājas amata pienākumus pildīs bijušās Pieniņu bibliotēkas vadītāja Marija Giluče. Marijai novēlam veiksmi un radošas darba gaitas profesionālajā izaugsmē.

Jaunizveidotajā Preiļu novadā bibliotekāros un informācijas pakalpojumus būs iespējams saņemt 19 publiskajās bibliotēkās (Aglonas, Aizkalnes, Ārdavas, Galēnu, Kastīres, Līču, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Rušonas, Saunas, Silajāņu, Sīļukalna, Smelteru, Stabulnieku, Upmalas, Vanagu un Vārkavas bibliotēkās).

 

Informāciju sagatavoja:
Preiļu Galvenās bibliotēkas metodiķe Egija Gribuste

Pēdējās izmaiņas: 17.12.2021.