Rosīgā gada nogale Riebiņu vidusskolā

17.12.2021.

Rosīga un ļoti radoša izvērsusies gada nogale Riebiņu vidusskolā. Novembra beigās 8. ikgadējās globālās izglītības konferences “TEPAT ĀRĀ: Globālā kompetencē balstīta rīcība” 80 dalībnieku pulkā bija mūsu skolas pedagogi Ā.Bergmane-Sprūdža, A.Meluškāne, R.Vjakse, R.Pudāne un J.Puzaka.  Īpaša konferences uzmanība tika pievērsta globālās kompetences lomai nevienlīdzības mazināšanā, sabiedrības noturības veidošanā un klimata taisnīguma nodrošināšanā. Konferences laikā notika arī starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēgums.

Kopā ar priesteri A.Kursīti iededzām pirmo svecīti Adventes vainagā un iesaistījāmies kopīgas skolas eglītes radīšanā no pārstrādājamiem materiāliem. Rezultāts šobrīd skolas vestibilā sagaidot un pavadot priecē visu acis un sirdis.

Turpinās dažādas aizsāktās aktivitātes, tostarp projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija. Šoreiz skolēniem radošajā šūšanas meistarklasē skolotājas R.Vjakses vadībā bija iespēja radīt praktiskas un glītas somiņas. Savukārt skolotājs V.Jurkāns vadīja 3D modelēšanas un printēšanas apmācību jauniešiem, iepazīstinot ar 3D lietojumprogrammām, printera drukāšanas iespējām un daudzveidīgo izmantošanu ražošanā.

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolā notika fonda “Viegli” vadītā izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas” 5.-12.klašu izglītojamajiem. Interaktīvā nodarbība bija  veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. Tas dalībniekos izraisīja patiesu interesi un aizrautību.

Priecīgas vēstis saņēmām no LIKTA konferences par direktora vietnieku, informātikas skolotāju Gunti Tjarvju, kurš  ieguva SIA “Latvijas Mobilais Telefons” gādāto E-skolotāja specbalvu. Skolotājs ne tikai veicinājis digitālo pratību visā skolā, bet arī spējis motivēt skolēnus piedalīties informātikas olimpiādēs, hakatonos un citos konkursos.

Arī līdz šim notikušo mācību olimpiāžu un ārpusklases darba novērtējums ļauj izjust gandarījumu par padarīto. Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 1.vietu ieguva Agnija Jemeļjanova, 3.vietu – Evija Bergmane-Sprūdža un Anželika Mihailova (11.kl.). Meitenes startam sagatavoja skolotāja I.Grigule. Konkursā, kurā jāraksta radošie darbi, veltīti kultūras norisēm un izpratnei, arī vērā ņemami panākumi vidusskolas grupā: 1.vieta Agnijai Jemeļjanovai (11.kl.), 3.vieta – Lāsmai Jurkānei (10.kl., darbs latgaliešu rakstu valodā), atzinība – Anželikai Mihailovai (11.kl.). Audzēkņu darbus konkursam virzīja skolotāja D.Bravacka. Arī zīmējumu konkursos skolēniem sokas ļoti labi, un par to allaž gādā skolotāja R.Vjakse.

Vēlot visiem skaistus, sirdssiltus mirkļus gaidāmajos svētkos ģimenes lokā, Riebiņu vidusskolas kolektīva vārdā sveicam Preiļu novada iedzīvotājus tuvu un tālu!

Diāna Bravacka,
Riebiņu vidusskolas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 17.12.2021.