Silajāņu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu grupa realizējusi divus projektus, kuru laikā veikta Kostigu vecticībnieku lūgšanu nama elektroinstalācijas un Kostigu kapu žoga nomaiņa

15.12.2021.

Silajāņu pagasta iniciatīvu grupas dalībnieki 2021.gada pavasarī no toreizējās Riebiņu novada domes ieguva līdzekļus Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros projekta “Elektroinstalācijas nomaiņa Kostigu vecticībnieku lūgšanu namā” īstenošanai un ieviešanai. Projekta realizācijas rezultātā nomainīta Kostigu lūgšanu nama iekšējā un daļēji arī ārējā elektroinstalācija, kura bija  tehniski novecojusi, jo nebija mainīta no pagājušā gadsimta 80. gadu beigām.

Kostigu vecticībnieku lūgšanu nams ir aizsargājamais kultūrvēsturiskais objekts. Tas atrodas Silajāņu pagastā Kostigu sādžā uz pašvaldībai piederošas zemes vienības. Kostigu vecticībnieku draudze tika dibināta 1907. gadā, bet pirmais Kostigu lūgšanu nams tika uzcelts 1882. gadā, taču to laiku lūgšanu nams nodega 1909. gadā. Jaunu Kostigu lūgšanu namu draudzes locekļi uzcēla 1921. gadā*, tas darbojas vēl joprojām, tāpēc bija ārkārtīgi svarīgi novērst iespējamos draudus, nomainot veco elektroinstalāciju pret jaunu.

Liels Silajāņu pagasta iedzīvotāju īpatsvars ir vecticībnieki – mazo un lielo sādžu iedzīvotāji – īpašas, autentiskas, notikumiem bagātas vēstures un tautas kultūras mantojuma glabātāji, un lūgšanu namam bija jāveic infrastruktūras uzlabošana, lai stiprinātu ēku tehniski, lai pēc iespējas novērst ugunsnelaimes rašanās riskus. Jāatzīmē, ka, neskatoties uz to, ka lauku apvidū paliek arvien mazāk iedzīvotāju, kamēr pagastā ir lūgšanu nams, lielāka varbūtība, ka cilvēki jutīsies piederīgi savam dzimtajam pagastam, dzimtajam novadam, apzināsies sevi kā savas tautas tradīciju glabātāji.

Projekta ietvaros tika atjaunota elektroinstalācija, vecie, ne tik ekonomiski izdevīgie gaismekļi un apgaismes ķermeņi tiks nomainīti pret mūsdienīgām enerģiju saudzējošām lampām un spuldzēm; pilnībā nomainīti visi iekštelpās esošie elektrības vadi, tika uzstādīta sadales kārba, 16A un 10A automāti, galvenajā zālē, divās palīgtelpās, koridorā un priekštelpā tika nomainītas rozetes, slēdži, tika nomainītas sienas lampas zāles labajā un kreisajā pusē, nomainītas apgaismes ierīces pie svētbildēm, uzstādīts prožektors ārpusē pie durvīm, koridorā un priekštelpā, tāpat tika ierīkota gaisma palīgtelpā, kur nav logu, un līdz šim nebija apgaismojuma.

Projekta īstenošanas rezultātā radušies labumi būs brīvi pieejami plašākai sabiedrības daļai – visai pagasta vecticībnieku draudzei, visam novadam – ikvienam, kas būs ieradies Kostigu lūgšanu namā. Kostigu vecticībnieku lūgšanu nams ir vienīgais pagastā, jo citu lūgšanas namu vai baznīcu pagastā nav un nebija.

Projekta kopējās izmaksas – 1029.64€, no kuriem pašvaldības finansējums – 700.00€, draudzes līdzfinansējums un iedzīvotāju ziedojumi – 329.64€ (t.sk. brīvprātīgais darbs).

Pēc Mazo grantu projekta “Elektroinstalācijas nomaiņa Kostigu vecticībnieku lūgšanu namā” apstiprināšanas 2021.gada pavasarī, iniciatīvu grupa veiksmīgi piedalījās arī Mazo grantu projektu pieteikšanas papildkārtā, kur ieguva līdzekļus Kostigu kapu žoga nomaiņai.

Kapi atrodas Kostigu sādžā, klusā un skaistā vietā. Pateicoties piešķirtajam pašvaldības finansējumam un draudzes un iedzīvotāju ziedojumiem, tika veikta Kostigu kapsētas labiekārtošana – tika nomainīts un vietām no jauna uzstādīts 225 metru garš žogs.  Lai to īstenotu, bija noņemts vietām krūmos ieaugušais vecā žoga siets, nostiprināti betona stabi, kuri nebija stabili, tika izcirsti krūmi, ierakti un iebetonēti metāla stabi, pielikts žoga siets. Projekta rezultātā iedzīvotāji ne tikai labiekārtoja kapsētas teritoriju, bet arī uzlaboja Preiļu novada koptēlu novada ciemiņu priekšā, jo pie apbedīto piederīgo kapu kopiņām uz kapiem atbrauc cilvēki arī no citiem Latvijas novadiem un reģioniem. Kostigu kapi ir vislielākie vecticībnieku un pareizticīgo kapi pagastā.

Projekta kopējās izmaksas – 574.45€, no kuriem pašvaldības finansējums – 344.67€, draudzes līdzfinansējums un iedzīvotāju ziedojumi naudas izteiksmē – 229.78€.

Projekta vadītāja I.Sparāne

*Informācija par Kostigu lūgšanu nama vēsturi saņemta no Preiļu iedzīvotājas, vēsturnieces, pētnieces un vecticībnieku tradīciju glabātājas Tatjanas Kolosovas  

 

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2021.