Kopīgiem spēkiem pie lielākiem sasniegumiem!

13.12.2021.

Preiļu novada invalīdu biedrība no 2002. gada apvieno cilvēkus ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem nepieciešama dažāda veida palīdzība un atbalsts. Mūsu organizācijā cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja piedalīties organizētos kultūras un sporta pasākumos, ekskursijās, sporta spēlēs, individuālās nodarbībās, saņemt individuālas konsultācijas, īslaicīgi saņemt pieejamos tehniskos palīglīdzekļus.

Biedrībai  ir iegādātas vairākas galda spēles visu vecumu cilvēkiem – šahs, dambrete, novuss, pie mums var spēlēt zolīti un mest šautriņas. Pirms pandēmijas notika turnīri galda spēlēs starp biedriem, piedalījāmies izbraukumos uz citiem novadiem, rīkojām turnīrus arī paši. Neskatoties uz pandēmiju, pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas ar labiem panākumiem piedalījāmies atklātajās Latgales sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Šajā laikā, kad mūs skar virkne ierobežojošu pasākumu, Preiļu novada invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Natālija Skutele-Jeronoviča aicina cilvēkus ar invaliditāti uz individuālām konsultācijām projekta ietvaros, nodarbības notiek attālināti.

Ja Jums rodas jaunas idejas, kuras mēs varētu realizēt, ievērojot katras grupas intereses, lai būtu iespēja mums kārtīgāk iepazīt vienam otru un patiesi jauki pavadīt laiku, aicinām jaunizveidotās apvienotās Preiļu novada pašvaldības aktīvos cilvēkus iestāties Preiļu novada invalīdu biedrībā. Dalība organizācijā uzlabotu savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti, vēlamies, lai katrā pagastā būtu kontaktpersona, kura varētu saņemt atbalstu un sniegt to citiem. Lai kāds jaunais likums patiešām atbilstu mērķa grupas vajadzībām, tā izstrādes gaitā notiek plašas konsultācijas ar invalīdu organizācijām.

Ik gada 3. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena. Jau otro gadu mēs to nevaram atzīmēt, kā to bijām darījuši iepriekš, bet vienmēr ir izaicinājums kam jaunam. Vēl gribu atzīmēt, ka pašvaldība decembrī cilvēkiem ar invaliditāti piešķīra vienreizējos pabalstus, lai Ziemassvētku dienā cilvēks varētu atļauties ko vairāk.

Protams, liels paldies mūsu novada Labklājības pārvaldei par darbu, ko tā veic cilvēku ar invaliditāti labā! Vienmēr atcerēsimies, ka  savstarpējā cieņa un attieksme starp mums, padara mūs tikai stiprākus un sirsnīgākus! Būsim kopā un no sirds atbalstīsim savus tuvākos un līdzcilvēkus!

Protams, vēl gribētos pateikt paldies “Preiļu Aptiekai”, kura atrodas Raiņa ielā 5 un SIA “Preiļu Ainava”, kuru atrodas Raiņa ielā 13,  jo tās jau vairākus gadus ziedo bezrecepšu zāles mūsu Preiļu novada invalīdu biedrībai  – sirsnīgs Jums paldies par sadarbību!

Lai Ziemassvētku prieks  valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek  savā ceļā,
Lai jaungada brīnums vispirms notiek mūsos…

Galvenais atslēgas vārds ir “sadarbība”,
Tāpēc, visiem lielus panākumus un radošu domu lidojumu 2022.gadā!

Ar cieņu
Preiļu novada invalīdu biedrības
valdes priekšsēdētāja Natālija Skutele-Jeronoviča

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2021.