Tiks īstenots projekts jaunatnes jomas stiprināšanai vietējā līmenī

13.12.2021.

Projekta “ČETRI STŪRI” mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi Preiļu pašvaldībā, tostarp  veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu un izglītojamo pašpārvalžu attīstību Preiļu pašvaldībā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Projekta darba grupas tikšanās – Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu sadarbība.
  2. Neformālās izglītības aktivitātes, apmācības skolu pašpārvalžu pārstāvjiem.
  3. Preiļu novada pašvaldības Jauniešu domes izveide, apmācības.
  4. Sešas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes mobilā darba ietvaros – dažādos pagastos.
  5. Diskusija/forums “Kafija ar politiķiem.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13-25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji.

Projekta ietvaros tiks iekļauti jaunieši ar ierobežotām iespējām, tiks veicināta jauniešu līdzdalība un darbība Preiļu pašvaldībā, tiks iesaistīti jaunieši, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem, tiks likti pamati mobilā/digitālā darba ar jaunatni izveidei pašvaldībā, tiks organizēta un izveidota vienota izglītojamo pašpārvalžu darbība, izveidota Preiļu novada  Jauniešu dome, jaunieši tiks motivēti un apmācīti. Rezultātā tiks izveidota starpinstitūciju sadarbība.

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1. aprīļa līdz 2022.gada 30.septembrim.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

 Sagatavoja:
Sintija Ančeva, jaunatnes lietu speciāliste
Projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2021.